ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Υπό σύσταση ένωση καταναλωτών

Νομικές Δράσεις

Ενεργοί πολίτες έχοντας κατανοήσει το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος που έχει διαπραχθεί στην χώρα συνέρχονται προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη συλλογικότητα (Ένωση Καταναλωτών Ελευθερία), που θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο τη ζημία που οι αρμόδιοι και θεσμοθετημένοι από την επίσημη πολιτεία φορείς παρέλειψαν να διεκδικήσουν. Σημειώνεται ότι η παράλειψη αυτή ισοδυναμεί με μία επιπλέον αξιόποινη πράξη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 15 ΠΚ, που προβλέπει ότι “Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόσκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος“.

Η “απροθυμία” από πλευράς των θεσμοθετημένων φορέων για την αποκατάσταση του δικαίου σε συνδυασμό με το μέγεθος του οικονομικού εγκλήματος εις βάρος των Ελλήνων πολιτών ήταν ο βασικός παράγων για τον καθορισμό του πλαισίου των νομικών δράσεων της υπό ίδρυση Ένωσης Καταναλωτών Ελευθερία.

Είναι αυτονόητο σε κάθε νοήμονα άνθρωπο ότι η κολοσσιαία απάτη που στήθηκε κατά των Ελλήνων πολιτών δεν μπορεί αντιμετωπιστεί κατά μόνας και σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς πρώτα να έχει συγκροτηθεί ένας φορέας που θα έχει πρωτίστως τη βούληση αλλά και την απαραίτητη δυναμική προκειμένου να το πράξει.

Καθίσταται βέβαιο ότι η αναγνώριση της απάτης και η αποκατάσταση της ζημίας εις βάρος της χώρας μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω μιας Συλλογικής Αγωγής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα η υπό ίδρυση Καταναλωτών Ελευθερία δεν θα δράσει υπέρ των ατομικών συμφερόντων των πολιτών που θα έχουν αντιληφθεί όλα τα ανωτέρω.

Συνοψίζοντας λοιπόν οι απαραίτητες ενέργειες είναι

  • Συντονισμός πολιτών για κατάθεση Ομαδικής Αγωγής
  • Επεξήγηση των νομικών κειμένων
  • Ανάλυση των νομικών ενεργειών κατά των ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών.