Οι κλέφτες της απάτης υπεράνω υποψίας με τα «λευκά κολάρα»… θα «σαπίσουν» πίσω από τα κάγκελα για τα εθνοκτόνα εγκλήματα τους …

 


Τα «βαφτίσια» της Απάτης των τραπεζών ως «μνημόνια» και ως «φορολογικές υποχρεώσεις των ανυποψίαστων Πολιτών»!!! …Ν. 3833/2010

Αιτιολογική και επιστημονική έκθεση του Ν. 3833/2010:

(Παρόμοια λογική συναντούμε στις αιτιολογικές και επιστημονικές εκθέσεις των νόμων 3845/2010 {1ο Μνημόνιο},  3899/2010, 3986/2011 και αλλού. Τα υπογραμμισμένα  είναι αυτά που πρέπει να προσεχθούν … )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

στο σχέδιο νόµου «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης.

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

 

Το σχέδιο νόµου που κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων για να ψηφισθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος αποτελεί τη συντονισµένη δράση της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των πρωτόγνωρων δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και της µεγαλύτερης δηµοσιονοµικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, η οποία έχει κλονίσει την αξιοπιστία της Χώρας, έχει προκαλέσει µεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια κάλυψης των δανειακών αναγκών της και απειλούν σοβαρά την Εθνική Οικονοµία.

Η δεινή θέση των δηµοσίων οικονοµικών, λόγω του δηµόσιου ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους που έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας, σε συνδυασµό µε τη χρηµατοπιστωτική κρίση που περιόρισε τη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές, αλλά και το έλλειµµα αξιοπιστίας που εκθέτει τη Χώρα µας σε κερδοσκοπικές επιθέσεις, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άµεσων δηµοσιονοµικών µέτρων για την εξοικονόµηση πόρων, µε µείωση των δηµόσιων δαπανών και αύξηση των φορολογικών εσόδων

 

 

Διασύνδεση του ν. 3833/2010 με καταστροφικά νομοσχέδια :

Διασυνδέσεις, αναφορές και μεταγενέστερες διασυνδέσεις του Ν. 3833/2010 (Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.), με νεώτερους οικονομικού περιεχομένου νόμους (είναι όσοι περνούν από την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων):

 • 3844/2010 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3842/2010 (Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3845/2010 (1ο Μνημόνιο – Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3847/2010 (Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.) : Επιφέρει αλλαγές στον Ν. 3833/2010, ενώ βασίζεται εμμέσως στον 3833/2010, στον 3844/2010 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), όταν στην τελευταία παράγραφο της 1ης Σελίδας της «Αιτιολογικής Έκθεσης», αναγράφεται : «5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου υπαγορεύονται από λόγους εντόνου δηµοσίου συµφέροντος προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής το οποίο αποτελεί τη βάση εφαρµογής του µηχανισµού στήριξης που αποφασίστηκε από τα κράτη – µέλη της Ευρωζώνης στις 25 Μαρτίου 2010 και µε τον οποίο προβλέπεται ο συντονισµένος διµερής δανεισµός και χρηµατοδότηση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα κράτη – µέλη της ευρωζώνης. Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.». Μάλιστα, παρακάτω στην «Αιτιολογική Έκθεση», γίνεται σαφής η αναφορά στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), όταν επικαλούνται την χρηματοδότηση, από τις Ευρωπαϊκές χώρες και το ΔΝΤ.
 • 3862/2010 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί τον 3842/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) και 3847/2010, όπως προκύπτει από την ομιλία του Χρήστου Σταικούρα στα πρακτικά. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.) : Συμπληρώνει τον 3833/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3864/2010 (Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) . Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3865/2010 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3847/2010 και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3871/2010 (Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) και τροποποιεί τον 3833/2010 και τον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3887/2010 (Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3888/2010 (Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3891/2010 (Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3897/2010 (Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3844/2010 και στον 3891/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3899/2010 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.) : Τροποποιεί τον 3429/2005, με την χρήση του 3891/2010. Τροποποιεί τον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), με την χρήση του 3833/2010 και του 3888/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3871/2010, στον 3891/2010, στον 3888/2010 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3913/2011 (Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3920/2011 (Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις) : Γίνεται προσθήκη στον 3891/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3891/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3919/2011 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων) : Βασίζεται ευθέως στον 3844/2010 και στον 3887/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3943/2011 (Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) : Βασίζεται ευθέως στον 3865/2010, στον 3833/2010, στον 3862/2010, στον 3887/2010, στον 3871/2010, στον 3842/2010, στον 3867/2010 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3965/2011 (Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3943/2011 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3985/2011 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010 και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3888/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3842/2010, στον 3865/2010, στον 3965/2011  και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4002/2011 (Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.) : Βασίζεται ευθέως στον 3888/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3842/2010, στον 3865/2010, στον 3847/2010, στον 3891/2010, στον 3862/2010, στον 3867/2010, στον 3871/2010, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 3986/2011 και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4021/2011 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010, στον 3862/2010, στον 3842/2010, στον 3867/2010, στον 3943/2011 και στον 3965/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010, στον 3865/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3871/2010, στον 3833/2010, στον 3943/2011 και στον 3986/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4031/2011 (Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα».) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010 και στον 3871/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4032/2011 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών Ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών Οικονομικού Έτους 2012.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3871/2010, στον 3867/2010, στον 3887/2010, στον 3842/2010, στον 3888/2010, στον 3864/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3891/2010, στον 3965/2011, στον 3985/2011, στον 3986/2011, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011 και στον 4024/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4034/2011 (Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983.) : Βασίζεται ευθέως στον 3943/2011 και σε διεθνή σύμβαση. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4038/2012 (Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3871/2010, στον 3867/2010, στον 3887/2010, στον 3842/2010, στον 3888/2010, στον 3864/2010, στον 3844/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011 και στον 4024/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4053/2012 (Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται στις τροποποιήσεις αυτές των νόμων 3891/3010, 3897/2010, 3920/2011 και 4002/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4047/2012 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3871/2010, στον 3867/2010, στον 3888/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3986/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4046/2012 (2ο μνημόνιο – Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3871/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) και στον 4021/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4050/2012 (Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.) : Βασίζεται ευθέως, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4060/2012 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης».) : Βασίζεται ευθέως, στον 3965/2011 και στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4063/2012 (Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3864/2010 και στον 3867/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4051/2012 (Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (2ο μνημόνιο).) : Βασίζεται ευθέως, στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4032/2011, στον 4046/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4070/2012 (Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3888/2010, στον 3844/2010, στον 3887/2010,  στον 3897/2010, στον 3891/2010,  στον 3986/2011, στον 3920/2011, στον 3913/2011, στον 3919/2011,   στον 4002/2011, στον 4053/2012, στον 4024/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4079/2012 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012 (2ο μνημόνιο), 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο),  στον 4047/2012, στον 4051/2012 και στον 4060/2012 . Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4081/2012 (Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4092/2012 (Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει» (Α΄ 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6), (Α΄ 175)» και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3985/2011, στον 3986/2011 και στον 3965/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4095/2012 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3871/2010, στον 3919/2011, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4047/2012, στον 4050/2012, στον 4051/2012, στον 4060/2012, στον 4070/2012 και στον 4081/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3847/2010, στον 3864/2010, στον 3865/2010, στον 3871/2010, στον 3887/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4051/2012, στον 4070/2012 και στον 4079/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4105/2012 (Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεμβρίου 2010 και τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το συνημμένο στη Σύμβαση Πρωτόκολλο.) : Βασίζεται ευθέως σε διεθνή σύμβαση και στον 4034/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4099/2012 (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3864/2010, στον 3867/2010, στον 4021/2011, στον 4051/2012, στον 4063/2012 και στον 4079/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4110/2013 (Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3842/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4019/2011, στον 4021/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4038/2012, στον 4093/2012 και στον 4099/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4111/2013 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3845/2010, στον 3864/2010, στον 3865/2010, στον 3871/2010, στον 3891/2010, στον 3919/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4060/2012, στον 4063/2012, στον 4092/2012 και στον 4093/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4127/2013 (Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3985/2011, στον 4093/2012 και στον 4110/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4141/2013 (Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3865/2010, στον 3867/2010, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3985/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2012, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4060/2012, στον 4079/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4110/2013 και στον 4111/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4151/2013 (Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010, στον 3865/2010, στον 3871/2010, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4051/2012, στον 4060/2012, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4110/2013 και στον 4111/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4152/2013 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3864/2010, στον 3871/2010, στον 3888/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4141/2013 και στον 4127/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4170/2013 (Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3867/2010, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4031/2012, στον 4038/2012, στον 4047/2011, στον 4079/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013 και στον 4152/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4182/2013 (Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2012, στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4152/2013 και στον 4170/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4172/2013 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2012, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4127/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4152/2013 και στον 4170/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4174/2013 ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3846/2010, στον 4024/2012, στον 4038/2012, στον 4093/2012, στον 4141/2013, στον 4152/2013, στον 4170/2013 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4183/2013 (Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων.) : Βασίζεται ευθέως στον 4172/2013 και στον 4174/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4209/2013 (Προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 4002/2011, στον 4099/2012 και στον 4141/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4218/2013 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3986/2011, στον 4093/2012 και στον 4152/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4220/2013 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3867/2010, στον 3871/2010, στον 3919/2011, στον 3985/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4051/2012, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4223/2013 ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4038/2012, στον 4047/2012, στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4170/2013, στον 4174/2013 και στον 4209/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4254/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3864/2010, στον 3887/2010, στον 3891/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4051/2012, στον 4070/2012, στον 4092/2012, στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4152/2013, στον 4170/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4182/2013 και στον 4223/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4261/2014 (Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3862/2010, στον 3864/2010, στον 3867/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4050/2012, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4170/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4182/2013, στον 4183/2013, στον 4209/2013, στον 4223/2013 και στον 4254/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4263/2014 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3871/2010, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4151/2013, στον 4172/2013 και στον 4273/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4270/2014 (Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 4024/2011, στον 4063/2012, στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4152/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013 και στον 4254/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4281/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3862/2010 και στον 3986/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4303/2014 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4038/2012, στον 4093/2012 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3862/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4111/2013, στον 4223/2013, στον 4254/2014 και στον 4270/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4311/2014 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3871/2010, στον 3986/2011, στον 4081/2012, στον 4092/2012, στον 4093/2012, στον 4151/2013, στον 4152/2013, στον 4182/2013, στον 4254/2014, στον 4261/2014, στον 4270/2014 και στον 4281/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4321/2015 (Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3943/2011, στον 4141/2013, στον 4152/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013, στον 4254/2014 και στον 4281/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4336/2015 (3ο μνημόνιο – Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.) : Βασίζεται ευθέως στον 3865/2010, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4127/2013, στον 4152/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013, στον 4254/2014, στον 4270/2014, στον 4281/2014, στον 4303/2015, στον 4308/2015 και στον 4321/2015. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4374/2016 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 4099/2012, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4172/2013, στον 4254/2014, στον 4261/2014, στον 4270/2014 και στον 4281/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4410/2016 (Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15,16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013, στον 4270/2014, στον 4308/2015 και στον 4336/2015 (3ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4425/2016 (Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3891/2010 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4428/2016 (Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής.) : Βασίζεται ευθέως στον 4170/2013 και στον 4174/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.

Συνεπώς, όλοι αυτοί οι καταστροφικοί νόμοι που στοίχισαν τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, το κουτσούρεμα του εισοδήματος, την διάλυση της παιδείας και υγείας, το καταστροφικό PSI, την γενοκτονική υπερφορολόγηση και τα άλλα καταστροφικά μέτρα, βασίζονται στον Ν.3833/2020, που τάχα επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, μια κρίση που όμως σήμερα ξέρουμε απολύτως αποδεδειγμένα ότι είναι το προϊόν της εγκληματικής συμπεριφοράς των τραπεζών, που οδήγησε στην υπεξαίρεση από αυτές  τουλάχιστον 233 Δις ευρώ Δημοσίου χρήματος και οδήγησε στην απόλυτη οικονομική καταστροφή τόσο της ιδιωτικής, αλλά και της Εθνικής οικονομίας.

 

Σημαντική παρατήρηση σχετική με τον ν. 4174/2013 που είναι ο προπομπός του ΕΝ.Φ.Ι.Α :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ  Σ ΧΕ Δ Ι Ο  Ν Ο M Ο Υ  « Φ ΟΡΟΛΟΓ Ι ΚΕ Σ  Δ Ι Α Δ Ι ΚΑ ΣΙ Ε Σ  ΚΑ Ι  Α Λ Λ Ε Σ  Δ Ι ΑΤ ΑΞ ΕΙ Σ »

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας αποτυπώνονται στη βραχυπρόθεσµη πορεία των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών, στην επιβράδυνση της υποχώρησης του παραγόµενου προϊόντος, στη µείωση των τιµών, την αύξηση των εξαγωγών. Τα προβλήµατα βέβαια παραµένουν πολλά και οι επιπτώσεις στην ανεργία και την απασχόληση είναι σηµαντικές. Η προσπάθεια για την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και ο εξορθολογισµός των δαπανών αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάταξη της εθνικής µας οικονοµίας.

Η προσπάθεια, όµως, αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική, αν δεν συνδυαζόταν µε ένα ευρύ πλαίσιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας µας και στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και κυρίως στην αναµόρφωση της φορολογικής νοµοθεσίας και στον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης. Βασική επιδίωξη αποτελεί, ειδι- κά στην εξαιρετικά κρίσιµη για την οικονοµία και την κοινωνία µας περίοδο που διανύουµε, η δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος και η φορολογική δικαιοσύνη προκειµένου αφενός µεν να χρηµατοδοτούνται, και να παρέχονται δηµόσιες υπηρεσίες ποιότητας προς τους πολίτες καθώς και να προστατεύονται τα δηµόσια αγαθά που είναι απαραίτητα για τη συνεκτική λειτουργία της κοι- νωνίας µας και αφετέρου να αντιµετωπίσουµε την οικονοµική αδικία που γεννά η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή.

 

Από Σελ. 16 αιτιολογικής έκθεσης

Πηγή: http://dikastis.blogspot.gr/2015/06/41742013.html

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Αρχείο: 8153071 – Απόσπασμα του Άρθρου 2 της αιτιολογικής έκθεσης της τροποποίησης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», που οδήγησε στον Ν. 4174/2013

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=b507d75b-f1eb-49bd-aa73-e847b41b127a

Ημ. απόκτησης αρχείου: 14/10/2016

Απάτη

Προσυπογράφουν οι:

Απάτη

Ανάλυση – Σκέψεις:

Είναι ευρέως γνωστό, ότι το κράτος κερδίζει τους «αναγκαίους πόρους» μέσω των φόρων, που προέρχονται  από την «κίνηση» της Εθνικής Οικονομίας, «κίνηση» όμως που έχει σχεδόν μηδενιστεί με την υπεξαίρεση των 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος που έχει γίνει από τις τράπεζες και έχει σαν αποτέλεσμα την διάλυση της Εθνικής οικονομίας.

Συνεπώς, το κράτος μια και η Εθνική οικονομία «στραγγαλίστηκε», αναγκάστηκε να υπερφορολογήσει τον Πολίτη (όπως ορθώς αναγράφεται ανωτέρω), διότι αυτή η καταχρηστική, παράνομη, ανήθικη και αντισυνταγματική συμπεριφορά των συστημικών τραπεζών, μείωσε τους «αναγκαίους πόρους» για την επιβίωση του κράτους.

Επιπροσθέτως, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τόσο η φοροδιαφυγή, όσο και η υπεξαίρεση των τραπεζών, αποτελούν και τα δυο Εθνικά εγκλήματα και σαν τέτοια οφείλει η Ελληνική Δικαιοσύνη να τα αντιμετωπίσει. Ειδικά και αναλύοντας την υπεξαίρεση των τραπεζών, εύκολα κανείς φτάνει στην ουσία της, που δεν είναι άλλη από τον αθέμιτο πλουτισμό των τραπεζών, σε βάρος της Εθνικής οικονομίας, που για να μπορέσει η τελευταία να επιβιώσει, μετακυλύει με φόρους τον αθέμιτο πλουτισμό των τραπεζών στους Πολίτες, με ότι και εάν αυτό συνεπάγεται !!!

Και επειδή ένα Εθνικό έγκλημα σαν αυτό της υπεξαίρεσης των τραπεζών για να εκτελεστεί συνήθως χρειάζεται και συνεργούς εντός του συστήματος, Εθνικό έγκλημα πρέπει να θεωρηθεί και η αλλοίωση των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που οδήγησε την Χώρα στα «μνημόνια», έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να πλουτίσουν αθέμιτα εις βάρος του Λαού, καθώς Εθνικό έγκλημα έχουν διαπράξει και οι ελεγκτικές αρχές (ΤτΕ, Ε.Α.Τ, Ε.Κ.Τ., κτλ…) των πιστωτικών ιδρυμάτων που ποτέ δεν σταμάτησαν τον αθέμιτο αυτό πλουτισμό των συστημικών τραπεζών, ως δια νόμου όφειλαν.

Τέλος, Εθνικό έγκλημα (και πάντα βάσει των όσων παρατίθενται στο απόσπασμα του Άρθρου 2 της αιτιολογικής έκθεσης της τροποποίησης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», που αναρτήθηκε ανωτέρω και που οδήγησε στον Ν. 4174/2013), έχει πράξει και όλο εκείνο το πολιτικό προσωπικό της Χώρας που ενέκρινε δια της υπογραφής του «μνημόνια» ή τραπεζικές ενισχύσεις, χωρίς πρώτα να έχει απαιτήσει να γίνει ο οικονομικός έλεγχος για το που πραγματικά είχαν διατεθεί όλες οι προηγούμενες τραπεζικές ενισχύσεις.

Είναι πλέον μαθηματικά αποδεδειγμένο, ότι η υπεξαίρεση των συστημικών τραπεζών των τουλάχιστον 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος, οδήγησε σε μια παράνομη, άδικη και αντισυνταγματική υπερφορολόγηση του Έλληνα Πολίτη, όπως και έθεσε παρανόμως την Χώρα σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης», με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των φόρων, την επιβολή προδήλως αντισυνταγματικών «έκτακτων» και μη-ανταποδοτικών φόρων (π.χ. ΕΝΦΙΑ, Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας, κ.τ.λ.), καθώς και την θέσπιση πλήθους προδήλως αντισυνταγματικών νομοθετημάτων και γενικά παρανομιών (Σχετικό ) …

Ενώ, κάτω από αυτήν την δήθεν «έκτακτη ανάγκη» που προφασίζονταν το πολιτικό προσωπικό, το Δικαστικό Σώμα και ειδικά το ΣτΕ, δυστυχώς παρασύρθηκαν και έκριναν κάτω από το πρίσμα αυτό, πολλά νομοθετήματα ως συνταγματικά, πράγμα που σαφώς δεν θα είχαν πράξει, εάν είχε γίνει εξ’ αρχής κατανοητό το ποιοι ήταν πραγματικά οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτήν την τεχνητά κατασκευασμένη «έκτακτη ανάγκη» !!! Το Δικαστικό Σώμα είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο να εξετάσει τα πραγματικά στοιχεία που παραθέτουμε στην παρούσα αναφορά, να τιμωρήσει παραδειγματικά όλους τους εμπλεκόμενους για τον «στραγγαλισμό» της Εθνικής οικονομίας, να αποκαταστήσει τα Δικαιώματα των Πολιτών, και την νομιμότητα στην Χώρα όπως επιτάσσει το Σύνταγμα .-

 

Με λίγα λόγια «βαφτίστηκε» η απάτη των τραπεζών ως «μέτρα καταπολέμησης της οικονομικής κρίσης» », κοινώς ως «φορολογικές υποχρεώσεις», μιας κρίσης, που όμως είναι το προϊόν εγκλήματος της απάτης των τραπεζών και των συνεργών της … !!!

Οι Πολίτες θα πρέπει πλέον να κατανοήσουν ότι σχεδόν όλες οι δήθεν «φορολογικές υποχρεώσεις» είναι «προϊόντα εγκλήματος» και πιο συγκεκριμένα της απάτης των τραπεζών, που με την συνέργια ατόμων υπεράνω υποψίας, που κρύβονται πίσω από «λευκά κολάρα» και την πολιτική εξαπάτηση των Πολιτών, προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από  αυτές της εγκληματικές ενέργειες σαν δηθεν «φορολογικές υποχρεώσεις»

Όταν οι Πολίτες αποφασίσουν να διεκδικήσουν το Δίκαιο τους. τότε … Όλοι αυτοί οι λωποδύτες υπεράνω υποψίας με τα «λευκά κολάρα»… θα «σαπίσουν» πίσω από τα κάγκελα για τα εθνοκτόνα εγκλήματα τους …