Ατομικές αστικές διαφορές με τράπεζες (ανακοπές κλπ)

22/09/2021
Γιώργος Σαρρής

Η ΑΜΚΕ Ελευθερία διατίθεται, όταν οι φίλοι - μέλη της το επιθυμούν, να διεκπεραιώσει (δια των δικηγόρων συνεργατών της) ανακοπές σε τυχόν διαταγές πληρωμών ή και να ασκήσει ένδικα μέσα εντός του πλαισίου του νόμου 4194/2013 (νέος κώδικας δικηγόρων - link).

Είναι αυτονόητο ότι οι φίλοι - μέλη που έχουν τους προσωπικούς τους δικηγόρους μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν, χωρίς επιβάρυνση, τα νομικά κείμενα των ανακοπών των συνεργαζόμενων με την ΑΜΚΕ δικηγόρων.

Άρθρα που σάς ενδιαφέρουν

October 13, 2021
Συμμετοχή στην ΑΜΚΕ Ελευθερία

Κάθε φυσικό - νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί στην ΑΜΚΕ Ελευθερία εφ΄ όσον έχει κατανοήσει τους λόγους της σύστασης της και εφ'  όσον αποδέχεται πλήρως το καταστατικό που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φίλων - μελών. Όσων οι απόψεις (ως πολιτών ή ως νόμιμων εκπροσώπων νομικών προσώπων) ταυτίζονται με τη φιλοσοφία των μελών […]

Read More
September 22, 2021
Συμμετοχή στις νομικές δράσεις

Κάθε φίλος - μέλος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ομαδική αγωγή που η ΑΜΚΕ Ελευθερία έχει προετοιμάσει κατά των εκτελεστικών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ, της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ,

Read More
© Copyright 2021 - eleftheria.com.gr - All Rights Reserved
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram