Τα βαφτίσια της Απάτης των τραπεζών ως μνημόνια και φορολογικές υποχρεώσεις

Τα βαφτίσια της Απάτης των τραπεζών ως μνημόνια και φορολογικές υποχρεώσεις

Οι κλέφτες της απάτης υπεράνω υποψίας με τα «λευκά κολάρα»… θα «σαπίσουν» πίσω από τα κάγκελα για τα εθνοκτόνα εγκλήματα τους …

 


Τα «βαφτίσια» της Απάτης των τραπεζών ως «μνημόνια» και ως «φορολογικές υποχρεώσεις των ανυποψίαστων Πολιτών»!!! …Ν. 3833/2010

Αιτιολογική και επιστημονική έκθεση του Ν. 3833/2010:

(Παρόμοια λογική συναντούμε στις αιτιολογικές και επιστημονικές εκθέσεις των νόμων 3845/2010 {1ο Μνημόνιο},  3899/2010, 3986/2011 και αλλού. Τα υπογραμμισμένα  είναι αυτά που πρέπει να προσεχθούν … )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

στο σχέδιο νόµου «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης.

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

 

Το σχέδιο νόµου που κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων για να ψηφισθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος αποτελεί τη συντονισµένη δράση της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των πρωτόγνωρων δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και της µεγαλύτερης δηµοσιονοµικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, η οποία έχει κλονίσει την αξιοπιστία της Χώρας, έχει προκαλέσει µεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια κάλυψης των δανειακών αναγκών της και απειλούν σοβαρά την Εθνική Οικονοµία.

Η δεινή θέση των δηµοσίων οικονοµικών, λόγω του δηµόσιου ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους που έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας, σε συνδυασµό µε τη χρηµατοπιστωτική κρίση που περιόρισε τη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές, αλλά και το έλλειµµα αξιοπιστίας που εκθέτει τη Χώρα µας σε κερδοσκοπικές επιθέσεις, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άµεσων δηµοσιονοµικών µέτρων για την εξοικονόµηση πόρων, µε µείωση των δηµόσιων δαπανών και αύξηση των φορολογικών εσόδων

 

 

Διασύνδεση του ν. 3833/2010 με καταστροφικά νομοσχέδια :

Διασυνδέσεις, αναφορές και μεταγενέστερες διασυνδέσεις του Ν. 3833/2010 (Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.), με νεώτερους οικονομικού περιεχομένου νόμους (είναι όσοι περνούν από την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων):

 • 3844/2010 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3842/2010 (Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3845/2010 (1ο Μνημόνιο – Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3847/2010 (Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.) : Επιφέρει αλλαγές στον Ν. 3833/2010, ενώ βασίζεται εμμέσως στον 3833/2010, στον 3844/2010 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), όταν στην τελευταία παράγραφο της 1ης Σελίδας της «Αιτιολογικής Έκθεσης», αναγράφεται : «5. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου υπαγορεύονται από λόγους εντόνου δηµοσίου συµφέροντος προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής το οποίο αποτελεί τη βάση εφαρµογής του µηχανισµού στήριξης που αποφασίστηκε από τα κράτη – µέλη της Ευρωζώνης στις 25 Μαρτίου 2010 και µε τον οποίο προβλέπεται ο συντονισµένος διµερής δανεισµός και χρηµατοδότηση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τα κράτη – µέλη της ευρωζώνης. Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.». Μάλιστα, παρακάτω στην «Αιτιολογική Έκθεση», γίνεται σαφής η αναφορά στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), όταν επικαλούνται την χρηματοδότηση, από τις Ευρωπαϊκές χώρες και το ΔΝΤ.
 • 3862/2010 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί τον 3842/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) και 3847/2010, όπως προκύπτει από την ομιλία του Χρήστου Σταικούρα στα πρακτικά. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.) : Συμπληρώνει τον 3833/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3864/2010 (Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) . Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3865/2010 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3847/2010 και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3871/2010 (Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) και τροποποιεί τον 3833/2010 και τον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3887/2010 (Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3888/2010 (Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3891/2010 (Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3897/2010 (Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3844/2010 και στον 3891/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3899/2010 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας.) : Τροποποιεί τον 3429/2005, με την χρήση του 3891/2010. Τροποποιεί τον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), με την χρήση του 3833/2010 και του 3888/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3871/2010, στον 3891/2010, στον 3888/2010 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3913/2011 (Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3920/2011 (Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις) : Γίνεται προσθήκη στον 3891/2010. Βασίζεται ευθέως στον 3891/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3919/2011 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων) : Βασίζεται ευθέως στον 3844/2010 και στον 3887/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3943/2011 (Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών) : Βασίζεται ευθέως στον 3865/2010, στον 3833/2010, στον 3862/2010, στον 3887/2010, στον 3871/2010, στον 3842/2010, στον 3867/2010 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3965/2011 (Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3943/2011 και στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3985/2011 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010 και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3888/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3842/2010, στον 3865/2010, στον 3965/2011  και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4002/2011 (Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.) : Βασίζεται ευθέως στον 3888/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3842/2010, στον 3865/2010, στον 3847/2010, στον 3891/2010, στον 3862/2010, στον 3867/2010, στον 3871/2010, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 3986/2011 και στον 3833/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4021/2011 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010, στον 3862/2010, στον 3842/2010, στον 3867/2010, στον 3943/2011 και στον 3965/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010, στον 3865/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3871/2010, στον 3833/2010, στον 3943/2011 και στον 3986/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4031/2011 (Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα».) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010 και στον 3871/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4032/2011 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών Ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών Οικονομικού Έτους 2012.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3871/2010, στον 3867/2010, στον 3887/2010, στον 3842/2010, στον 3888/2010, στον 3864/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3891/2010, στον 3965/2011, στον 3985/2011, στον 3986/2011, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011 και στον 4024/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4034/2011 (Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το Πρωτόκολλο που υπεγράφησαν στη Βέρνη στις 16 Ιουνίου 1983.) : Βασίζεται ευθέως στον 3943/2011 και σε διεθνή σύμβαση. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4038/2012 (Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3871/2010, στον 3867/2010, στον 3887/2010, στον 3842/2010, στον 3888/2010, στον 3864/2010, στον 3844/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011 και στον 4024/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4053/2012 (Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται στις τροποποιήσεις αυτές των νόμων 3891/3010, 3897/2010, 3920/2011 και 4002/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4047/2012 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3871/2010, στον 3867/2010, στον 3888/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3986/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4046/2012 (2ο μνημόνιο – Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3871/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο) και στον 4021/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4050/2012 (Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.) : Βασίζεται ευθέως, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4060/2012 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης».) : Βασίζεται ευθέως, στον 3965/2011 και στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4063/2012 (Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3864/2010 και στον 3867/2010. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4051/2012 (Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (2ο μνημόνιο).) : Βασίζεται ευθέως, στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4032/2011, στον 4046/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4070/2012 (Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως, στον 3888/2010, στον 3844/2010, στον 3887/2010,  στον 3897/2010, στον 3891/2010,  στον 3986/2011, στον 3920/2011, στον 3913/2011, στον 3919/2011,   στον 4002/2011, στον 4053/2012, στον 4024/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4079/2012 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012 (2ο μνημόνιο), 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.) : Βασίζεται ευθέως στον 3864/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο),  στον 4047/2012, στον 4051/2012 και στον 4060/2012 . Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4081/2012 (Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011 και στον 4038/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4092/2012 (Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει» (Α΄ 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6), (Α΄ 175)» και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3985/2011, στον 3986/2011 και στον 3965/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4095/2012 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3871/2010, στον 3919/2011, στον 3920/2011, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4047/2012, στον 4050/2012, στον 4051/2012, στον 4060/2012, στον 4070/2012 και στον 4081/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3847/2010, στον 3864/2010, στον 3865/2010, στον 3871/2010, στον 3887/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4051/2012, στον 4070/2012 και στον 4079/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4105/2012 (Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στη Βέρνη, στις 4 Νοεμβρίου 2010 και τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και το συνημμένο στη Σύμβαση Πρωτόκολλο.) : Βασίζεται ευθέως σε διεθνή σύμβαση και στον 4034/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4099/2012 (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3864/2010, στον 3867/2010, στον 4021/2011, στον 4051/2012, στον 4063/2012 και στον 4079/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4110/2013 (Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3842/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4019/2011, στον 4021/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4038/2012, στον 4093/2012 και στον 4099/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4111/2013 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3845/2010, στον 3864/2010, στον 3865/2010, στον 3871/2010, στον 3891/2010, στον 3919/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4060/2012, στον 4063/2012, στον 4092/2012 και στον 4093/2012. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4127/2013 (Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.) : Βασίζεται ευθέως στον 3871/2010, στον 3985/2011, στον 4093/2012 και στον 4110/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4141/2013 (Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3865/2010, στον 3867/2010, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3985/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2012, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4060/2012, στον 4079/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4110/2013 και στον 4111/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4151/2013 (Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010, στον 3865/2010, στον 3871/2010, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4051/2012, στον 4060/2012, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4110/2013 και στον 4111/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4152/2013 (Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3864/2010, στον 3871/2010, στον 3888/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4141/2013 και στον 4127/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4170/2013 (Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3867/2010, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4031/2012, στον 4038/2012, στον 4047/2011, στον 4079/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013 και στον 4152/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4182/2013 (Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2012, στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4152/2013 και στον 4170/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4172/2013 (Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3864/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2012, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4127/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4152/2013 και στον 4170/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4174/2013 ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3846/2010, στον 4024/2012, στον 4038/2012, στον 4093/2012, στον 4141/2013, στον 4152/2013, στον 4170/2013 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4183/2013 (Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων.) : Βασίζεται ευθέως στον 4172/2013 και στον 4174/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4209/2013 (Προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 4002/2011, στον 4099/2012 και στον 4141/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4218/2013 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3986/2011, στον 4093/2012 και στον 4152/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4220/2013 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3867/2010, στον 3871/2010, στον 3919/2011, στον 3985/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4051/2012, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4223/2013 ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3842/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4038/2012, στον 4047/2012, στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4170/2013, στον 4174/2013 και στον 4209/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4254/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3864/2010, στον 3887/2010, στον 3891/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4051/2012, στον 4070/2012, στον 4092/2012, στον 4093/2012, στον 4110/2013, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4152/2013, στον 4170/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4182/2013 και στον 4223/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4261/2014 (Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.) : Τροποποιεί και βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3862/2010, στον 3864/2010, στον 3867/2010, στον 3919/2011, στον 3943/2011, στον 4002/2011, στον 4021/2011, στον 4024/2011, στον 4038/2012, στον 4050/2012, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4111/2013, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4170/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4182/2013, στον 4183/2013, στον 4209/2013, στον 4223/2013 και στον 4254/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4263/2014 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018.) : Βασίζεται ευθέως στον 3833/2010, στον 3871/2010, στον 4081/2012, στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4151/2013, στον 4172/2013 και στον 4273/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4270/2014 (Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010, στον 3943/2011, στον 3965/2011, στον 4024/2011, στον 4063/2012, στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4152/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013 και στον 4254/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4281/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3862/2010 και στον 3986/2011. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4303/2014 (Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4038/2012, στον 4093/2012 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3862/2010, στον 3986/2011, στον 4002/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4111/2013, στον 4223/2013, στον 4254/2014 και στον 4270/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4311/2014 (Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.) : Το νομοσχέδιο που κυρώνει όλες τις προηγούμενες αποκλίσεις της λογικής και της Δικαιοσύνης. Βασίζεται ευθέως στον 3845/2010 (1ο μνημόνιο), στον 3871/2010, στον 3986/2011, στον 4081/2012, στον 4092/2012, στον 4093/2012, στον 4151/2013, στον 4152/2013, στον 4182/2013, στον 4254/2014, στον 4261/2014, στον 4270/2014 και στον 4281/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4321/2015 (Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3943/2011, στον 4141/2013, στον 4152/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013, στον 4254/2014 και στον 4281/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4336/2015 (3ο μνημόνιο – Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.) : Βασίζεται ευθέως στον 3865/2010, στον 4002/2011, στον 4024/2011, στον 4046/2012 (2ο μνημόνιο), στον 4093/2012, στον 4111/2013, στον 4127/2013, στον 4152/2013, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013, στον 4254/2014, στον 4270/2014, στον 4281/2014, στον 4303/2015, στον 4308/2015 και στον 4321/2015. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4374/2016 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 4099/2012, στον 4141/2013, στον 4151/2013, στον 4172/2013, στον 4254/2014, στον 4261/2014, στον 4270/2014 και στον 4281/2014. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4410/2016 (Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15,16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3842/2010, στον 3943/2011, στον 3986/2011, στον 4093/2012, στον 4099/2012, στον 4172/2013, στον 4174/2013, στον 4223/2013, στον 4270/2014, στον 4308/2015 και στον 4336/2015 (3ο μνημόνιο). Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4425/2016 (Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.) : Βασίζεται ευθέως στον 3891/2010 και στον 4172/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.
 • 4428/2016 (Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής.) : Βασίζεται ευθέως στον 4170/2013 και στον 4174/2013. Δηλαδή και αυτός ο νόμος ουσιαστικά βασίζεται ευθέως στον 3833/2010.

Συνεπώς, όλοι αυτοί οι καταστροφικοί νόμοι που στοίχισαν τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, το κουτσούρεμα του εισοδήματος, την διάλυση της παιδείας και υγείας, το καταστροφικό PSI, την γενοκτονική υπερφορολόγηση και τα άλλα καταστροφικά μέτρα, βασίζονται στον Ν.3833/2020, που τάχα επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, μια κρίση που όμως σήμερα ξέρουμε απολύτως αποδεδειγμένα ότι είναι το προϊόν της εγκληματικής συμπεριφοράς των τραπεζών, που οδήγησε στην υπεξαίρεση από αυτές  τουλάχιστον 233 Δις ευρώ Δημοσίου χρήματος και οδήγησε στην απόλυτη οικονομική καταστροφή τόσο της ιδιωτικής, αλλά και της Εθνικής οικονομίας.

 

Σημαντική παρατήρηση σχετική με τον ν. 4174/2013 που είναι ο προπομπός του ΕΝ.Φ.Ι.Α :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ  Σ ΧΕ Δ Ι Ο  Ν Ο M Ο Υ  « Φ ΟΡΟΛΟΓ Ι ΚΕ Σ  Δ Ι Α Δ Ι ΚΑ ΣΙ Ε Σ  ΚΑ Ι  Α Λ Λ Ε Σ  Δ Ι ΑΤ ΑΞ ΕΙ Σ »

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας αποτυπώνονται στη βραχυπρόθεσµη πορεία των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών, στην επιβράδυνση της υποχώρησης του παραγόµενου προϊόντος, στη µείωση των τιµών, την αύξηση των εξαγωγών. Τα προβλήµατα βέβαια παραµένουν πολλά και οι επιπτώσεις στην ανεργία και την απασχόληση είναι σηµαντικές. Η προσπάθεια για την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και ο εξορθολογισµός των δαπανών αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάταξη της εθνικής µας οικονοµίας.

Η προσπάθεια, όµως, αυτή δεν θα ήταν ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική, αν δεν συνδυαζόταν µε ένα ευρύ πλαίσιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας µας και στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και κυρίως στην αναµόρφωση της φορολογικής νοµοθεσίας και στον εκσυγχρονισµό της φορολογικής διοίκησης. Βασική επιδίωξη αποτελεί, ειδι- κά στην εξαιρετικά κρίσιµη για την οικονοµία και την κοινωνία µας περίοδο που διανύουµε, η δίκαιη αναδιανοµή του εισοδήµατος και η φορολογική δικαιοσύνη προκειµένου αφενός µεν να χρηµατοδοτούνται, και να παρέχονται δηµόσιες υπηρεσίες ποιότητας προς τους πολίτες καθώς και να προστατεύονται τα δηµόσια αγαθά που είναι απαραίτητα για τη συνεκτική λειτουργία της κοι- νωνίας µας και αφετέρου να αντιµετωπίσουµε την οικονοµική αδικία που γεννά η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή.

 

Από Σελ. 16 αιτιολογικής έκθεσης

Πηγή: http://dikastis.blogspot.gr/2015/06/41742013.html

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Αρχείο: 8153071 – Απόσπασμα του Άρθρου 2 της αιτιολογικής έκθεσης της τροποποίησης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», που οδήγησε στον Ν. 4174/2013

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=b507d75b-f1eb-49bd-aa73-e847b41b127a

Ημ. απόκτησης αρχείου: 14/10/2016

Απάτη

Προσυπογράφουν οι:

Απάτη

Ανάλυση – Σκέψεις:

Είναι ευρέως γνωστό, ότι το κράτος κερδίζει τους «αναγκαίους πόρους» μέσω των φόρων, που προέρχονται  από την «κίνηση» της Εθνικής Οικονομίας, «κίνηση» όμως που έχει σχεδόν μηδενιστεί με την υπεξαίρεση των 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος που έχει γίνει από τις τράπεζες και έχει σαν αποτέλεσμα την διάλυση της Εθνικής οικονομίας.

Συνεπώς, το κράτος μια και η Εθνική οικονομία «στραγγαλίστηκε», αναγκάστηκε να υπερφορολογήσει τον Πολίτη (όπως ορθώς αναγράφεται ανωτέρω), διότι αυτή η καταχρηστική, παράνομη, ανήθικη και αντισυνταγματική συμπεριφορά των συστημικών τραπεζών, μείωσε τους «αναγκαίους πόρους» για την επιβίωση του κράτους.

Επιπροσθέτως, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τόσο η φοροδιαφυγή, όσο και η υπεξαίρεση των τραπεζών, αποτελούν και τα δυο Εθνικά εγκλήματα και σαν τέτοια οφείλει η Ελληνική Δικαιοσύνη να τα αντιμετωπίσει. Ειδικά και αναλύοντας την υπεξαίρεση των τραπεζών, εύκολα κανείς φτάνει στην ουσία της, που δεν είναι άλλη από τον αθέμιτο πλουτισμό των τραπεζών, σε βάρος της Εθνικής οικονομίας, που για να μπορέσει η τελευταία να επιβιώσει, μετακυλύει με φόρους τον αθέμιτο πλουτισμό των τραπεζών στους Πολίτες, με ότι και εάν αυτό συνεπάγεται !!!

Και επειδή ένα Εθνικό έγκλημα σαν αυτό της υπεξαίρεσης των τραπεζών για να εκτελεστεί συνήθως χρειάζεται και συνεργούς εντός του συστήματος, Εθνικό έγκλημα πρέπει να θεωρηθεί και η αλλοίωση των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που οδήγησε την Χώρα στα «μνημόνια», έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να πλουτίσουν αθέμιτα εις βάρος του Λαού, καθώς Εθνικό έγκλημα έχουν διαπράξει και οι ελεγκτικές αρχές (ΤτΕ, Ε.Α.Τ, Ε.Κ.Τ., κτλ…) των πιστωτικών ιδρυμάτων που ποτέ δεν σταμάτησαν τον αθέμιτο αυτό πλουτισμό των συστημικών τραπεζών, ως δια νόμου όφειλαν.

Τέλος, Εθνικό έγκλημα (και πάντα βάσει των όσων παρατίθενται στο απόσπασμα του Άρθρου 2 της αιτιολογικής έκθεσης της τροποποίησης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», που αναρτήθηκε ανωτέρω και που οδήγησε στον Ν. 4174/2013), έχει πράξει και όλο εκείνο το πολιτικό προσωπικό της Χώρας που ενέκρινε δια της υπογραφής του «μνημόνια» ή τραπεζικές ενισχύσεις, χωρίς πρώτα να έχει απαιτήσει να γίνει ο οικονομικός έλεγχος για το που πραγματικά είχαν διατεθεί όλες οι προηγούμενες τραπεζικές ενισχύσεις.

Είναι πλέον μαθηματικά αποδεδειγμένο, ότι η υπεξαίρεση των συστημικών τραπεζών των τουλάχιστον 233 Δις ευρώ δημοσίου χρήματος, οδήγησε σε μια παράνομη, άδικη και αντισυνταγματική υπερφορολόγηση του Έλληνα Πολίτη, όπως και έθεσε παρανόμως την Χώρα σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης», με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των φόρων, την επιβολή προδήλως αντισυνταγματικών «έκτακτων» και μη-ανταποδοτικών φόρων (π.χ. ΕΝΦΙΑ, Φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας, κ.τ.λ.), καθώς και την θέσπιση πλήθους προδήλως αντισυνταγματικών νομοθετημάτων και γενικά παρανομιών (Σχετικό ) …

Ενώ, κάτω από αυτήν την δήθεν «έκτακτη ανάγκη» που προφασίζονταν το πολιτικό προσωπικό, το Δικαστικό Σώμα και ειδικά το ΣτΕ, δυστυχώς παρασύρθηκαν και έκριναν κάτω από το πρίσμα αυτό, πολλά νομοθετήματα ως συνταγματικά, πράγμα που σαφώς δεν θα είχαν πράξει, εάν είχε γίνει εξ’ αρχής κατανοητό το ποιοι ήταν πραγματικά οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτήν την τεχνητά κατασκευασμένη «έκτακτη ανάγκη» !!! Το Δικαστικό Σώμα είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο να εξετάσει τα πραγματικά στοιχεία που παραθέτουμε στην παρούσα αναφορά, να τιμωρήσει παραδειγματικά όλους τους εμπλεκόμενους για τον «στραγγαλισμό» της Εθνικής οικονομίας, να αποκαταστήσει τα Δικαιώματα των Πολιτών, και την νομιμότητα στην Χώρα όπως επιτάσσει το Σύνταγμα .-

 

Με λίγα λόγια «βαφτίστηκε» η απάτη των τραπεζών ως «μέτρα καταπολέμησης της οικονομικής κρίσης» », κοινώς ως «φορολογικές υποχρεώσεις», μιας κρίσης, που όμως είναι το προϊόν εγκλήματος της απάτης των τραπεζών και των συνεργών της … !!!

Οι Πολίτες θα πρέπει πλέον να κατανοήσουν ότι σχεδόν όλες οι δήθεν «φορολογικές υποχρεώσεις» είναι «προϊόντα εγκλήματος» και πιο συγκεκριμένα της απάτης των τραπεζών, που με την συνέργια ατόμων υπεράνω υποψίας, που κρύβονται πίσω από «λευκά κολάρα» και την πολιτική εξαπάτηση των Πολιτών, προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τα έσοδα από  αυτές της εγκληματικές ενέργειες σαν δηθεν «φορολογικές υποχρεώσεις»

Όταν οι Πολίτες αποφασίσουν να διεκδικήσουν το Δίκαιο τους. τότε … Όλοι αυτοί οι λωποδύτες υπεράνω υποψίας με τα «λευκά κολάρα»… θα «σαπίσουν» πίσω από τα κάγκελα για τα εθνοκτόνα εγκλήματα τους …

Πως η εξουσία κάνει τους Πολίτες συνεργούς στα εγκλήματα της

Πως η εξουσία κάνει τους Πολίτες συνεργούς στα εγκλήματα της

Πως η εξουσία κάνει τους Πολίτες συνεργούς στα εγκλήματα της ?

 

εξουσία

Το αιώνιο πρόβλημα, … η εξουσία !!!

Το άρθρο αυτό αποτελεί προειδοποίηση και πηγή γνώσης προς τους σκεπτόμενους Έλληνες Πολίτες, μια και αναφέρεται στα επίκαιρα γεγονότα των καιρών που διαδραματίζονται στον Ελληνικό χώρο … Το αιώνιο πρόβλημα, … η εξουσία !!!

 

1. Τι αληθινά έχει συμβεί στην Ελλάδα σήμερα

 

Είναι πλέον πασιφανές ότι  οι Έλληνες Πολίτες δέχονται μια άνευ προηγουμένου επίθεση ολοκληρωτικού αφανισμού τους, από απάτριδες ιδιοτελείς και δοσίλογους.

Το πολιτικό καθεστώς, σε συνεργασία με τους τραπεζίτες (αλλά και με άλλους επίορκους και «πρόθυμους») διέλυσε κυριολεκτικά την Εθνική και Ιδιωτική οικονομία. Επιβάλλει στους Πολίτες συνθήκες διαβίωσης που ισοδυναμούν με γενοκτονία, εξ’ ου και οι  δεκάδες  χιλιάδες συμπολίτες μας που αυτοκτονούν.

 

Οι συστημικές τράπεζες με την υπεξαίρεση τουλάχιστον 233 δις ευρώ Δημοσίου χρήματος, με κακουργηματικό δόλο και πρόθεση, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και με τη συνέργεια (τουλάχιστον αν μη τι άλλο, …  δια «παραλείψεων») του πολιτικού προσωπικού, αφάνισαν την Εθνική οικονομία για να αρπάξουν τη Δημόσια και την Ιδιωτική περιουσία.

 

Το οικονομικό έγκλημα που αποκαλύφθηκε από τις αρχές του 2012 στο Πανελλήνιο, με την από 09.02.2012, κατάθεση μήνυσης Ιδρυτικού μέλους του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.» και του φορέα Διεκδίκησης Δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών «Ελευθερία» είναι η μεγαλύτερη απάτη (ΠΚ 386) όλων των εποχών. !!!

 

Η μήνυση βρίσκεται στο μέγα «χωνευτήριο» της Βουλής (Αρ. Πρωτ. Οικ. 81027/ 14-10-2014) καταχωνιασμένη, διότι Δ.ΕΝ υπάρχει ακόμη η συλλογικότητα που θα έφερνε προ των ευθυνών τους 300 ανάξιους εκπροσώπους του Λαού στο Κοινοβούλιο.
Η δικογραφία που οι 300 της Βουλής συγκαλύπτουν και προκλητικά αγνοούν, βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια επίσημα έγγραφα και ως εκ τούτου αδιαμφισβήτητα, οπότε είναι βέβαιο ότι όταν οι Πολίτες το αποφασίσουν, οι υπεύθυνοι του αφανισμού της οικονομίας θα δικαστούν,  αφού τα Εθνικά εγκλήματα, οι γενοκτονίες και η εσχάτη προδοσία,  είναι αδικήματα που ΔΕΝ παραγράφονται … !!!

 

Επιπλέον άλλο Ιδρυτικό μέλος του πολιτικού φορέα «Δ.ΕΝ.» (που επίσημα ιδρύθηκε πρόσφατα 2016, με πρωταρχικό σκοπό για να μπορούν οι Πολίτες να διεκδικούν συλλογικά τα καταπατημένα Δίκαια τους, όπως και να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους) και του φορέα Διεκδίκησης Δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών «Ελευθερία», προσέφυγε ως όφειλε στην Δικαιοσύνη, και γνωστοποίησε το Μείζονος σημασίας αυτό Εθνικό έγκλημα σε όλους τους αρμοδίους θεσμούς και φορείς, προκειμένου να λάβουν θέση επί του θέματος. Η προσφυγή κοινοποιήθηκε σε όλες τις Δικαστικές και Εισαγγελικές ενώσεις, σε όλους τους Δικηγορικούς συλλόγους και σε όλα τα εγγεγραμμένα έως το 2014 στον Άρειο Πάγο κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, όπως και σε όλα τα γνωστά ΜΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα ήταν ήδη ενημερωμένα από το 2012, αφού τους κοινοποιήθηκε η μήνυση αμέσως μετά την κατάθεση της.

 

ΟΛΟΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΑΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

 

Πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση Νο 2343/2016 του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ήταν σε εκκρεμότητα από τον Ιανουάριο του 2014, όταν εκδικάστηκε. Σήμερα, η απόφαση αυτή είναι πλέον τελεσίδικη. Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη της τράπεζας στη ζημία του ιδιώτη και ανοίγεται ο δρόμος για αποζημίωση του ιδιώτη. Ορίζει σαφέστατα ότι εάν κάποιος Πολίτης ΔΕΝ μπορεί να τηρήσει τη συμφωνία του με την τράπεζα, διότι η τράπεζα του προκάλεσε ζημία με την παράνομη συμπεριφορά της,  τότε η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη (178-180 ΑΚ). Σημειώνεται ότι ο Πολίτης μπορεί να στραφεί με αγωγή κατά της τράπεζας (Άρθρο 914 ΑΚ – Αδικοπραξία) για να διεκδικήσει αποζημίωση (Άρθρο 932 ΑΚ) με βάση το ύψος της ζημίας που έχει υποστεί, όπως ήδη έχει πράξει το ιδρυτικό μας μέλος και ήδη θα είχε επιτύχει και την αποζημίωση του, αν ΔΕΝ είχε μεσολαβήσει η αποχή των δικηγόρων … !!!

 

Πλέον η κολοσσιαία απάτη αυτή που στοίχησε την καταστροφή της Χώρας μας και των συμπολιτών μας είναι επιβεβαιωμένη από την Ελληνική Δικαιοσύνη και αναγράφεται ξεκάθαρα, τόσο στην απόφαση Νο 2343/2016 του Πρωτοδικείου Αθηνών, όσο και στα πρακτικά της ίδιας της Δίκης.

 

Το ίδιο οφείλει να πράξει κάθε Πολίτης που έχει υποστεί ζημία, είτε από την περικοπή μισθού – σύνταξης, είτε από τη μείωση της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, είτε από οτιδήποτε άλλο, που ήταν οι επακόλουθες συνέπειες για την αποπληρωμή από τους Πολίτες του επιβαρυμένου Δημοσίου Χρέους με τα 233 δις που οι τράπεζες υπεξαίρεσαν τα έτη 2009 – 2012.

 

Για την ενημέρωση των Πολιτών που έχουν χάσει «επεισόδια» του «έργου» της καταστροφής των Ελλήνων και της Ελλάδος:

 

Α. Για αναγνώστες που τους αρέσει η αναλυτική μελέτη και θέλουν όλη την γνώση και τα στοιχεία, μπορούν να ενημερωθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Η απάτη των τραπεζών σε συνέργια με τουλάχιστον το πολιτικό προσωπικό, που στοίχησε την υπεξαίρεση Ελληνικού δημοσίου χρήματος, ύψους τουλάχιστον 233 Δις ευρώ, ήτοι το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα όλων των εποχών !!!

 

Β. Για αναγνώστες που θέλουν την γνώση απλά, συνοπτικά και οπτικοακουστικά, μπορούν να παρακολουθήσουν προσεκτικά το ακόλουθο 19λεπτο βίντεο, με τίτλο «Δ.ΕΝ. έχει δύο αλήθειες η αλήθεια», που περιγράφει τεκμηριωμένα την Εθνική προδοσία:

 

Συνεπώς, σήμερα όποιος Δικαστής, Δικηγόρος, Επιμελητής, Συμβολαιογράφος, ή κρατικό όργανο (π.χ. έφορος) βάζει την υπογραφούλα του, προκειμένου Πολίτης-δανειολήπτης-φοροοφειλέτης να χάσει την περιουσία του από απατεώνες του κοινού ποινικού Δικαίου, είναι συνεργός στην απάτη και την Εθνική προδοσία, ενώ υπέχει σοβαρότατες ποινικές και αστικές ευθύνες, τις περισσότερες φορές κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα.

 

Δυστυχώς, σήμερα «πρόθυμοι» δικηγόροι, δικαστές, επιμελητές και συμβολαιογράφοι σαν νέοι «ανθρωποφάγοι Μινώταυροι»  (με την έννοια ότι δεν ασκούν τα καθήκοντά τους και αυτές είναι συμπεριφορές ανθρωποφάγων και όχι λειτουργών και υπηρετών της Δικαιοσύνης, της Ηθικής και του Πολιτισμού, αλλά ενεργούν ως συμμέτοχοι στην τελούμενη γενοκτονία), εκδίδουν, αποδέχονται, και κοινοποιούν διαταγές πληρωμών και εκπλειστηριάζουν τις περιουσίες των ανυποψίαστων πολιτών!!!

 

Η εκάστοτε πολιτική εξουσία που άλλα λέει προ εκλογών και άλλα μετά, εξαγοράζει «χαλαρές» συνειδήσεις προκειμένου όλοι μαζί να συνεχίσουν να εισπράττουν τα τριάκοντα αργύρια : «Ο θάνατος σου, … τα φράγκα μου !!!»

 

Είναι χρέος όλων μας να λειτουργήσει ορθά η Δικαιοσύνη, εάν θέλουμε εμείς και τα παιδιά μας να έχουν μέλλον !!!

 

Η διαβρωμένη εξουσία, από την άλλη μεριά, μηχανεύεται τρόπους και μεθόδους, προκειμένου να αποφύγει να δικαστεί για τις κακουργηματικές πράξεις της και με πολύ «εντέχνους» τρόπους που θα αναλύσουμε ευθύς αμέσως παρασύρει τον κόσμο και τον καθιστά συνένοχο στα κακουργήματα της …

 

 

2.     Συνήθεις μέθοδοι που χρησιμοποιεί η εξουσία, προκειμένου να μην δικαστεί για τα εγκλήματα της, αλλά και να κάνει συνένοχους των εγκλημάτων της τους ιδίους τους πολίτες, δηλαδή τα κατ’ εξοχήν θύματα της … !!!

 

 

2.α. Οι τάχα και οι δήθεν «Πατριώτες» … «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» … Η πολιτική αλητεία, η εξαπάτηση των πολιτών (π.χ. Δημοψήφισμα, ΕΝΦΙΑ) και η νομιμοποίηση της μέσω των εκλογών …

 

Το καθεστώς λατρεύει την σύγχυση, την παραπλάνηση και τον διχασμό της λαϊκής βάσης, προκειμένου ο έλεγχος της να είναι εύκολος και να παραμένει στα συμφέροντα. Όποτε λοιπόν, υπάρξει ένας πραγματικός κίνδυνος από τον οποίο πραγματικά το σύστημα απειλείται, ξεφυτρώνουν ως δια «μαγείας» μέσα από το πλήθος εκατοντάδες «πρόθυμοι» μισθοφόροι του καθεστώτος, ρήτορες, περισπούδαστοι καθηγητάδες, δημοσιογράφοι, δημαγωγοί, κ.τ.λ., όλοι δήθεν «Πατριώτες» !!!

Το καθεστωτικό σύστημα για να επιβιώσει έχει ανάγκη τους «δούλους», που δημιουργούν νέους «δούλους» και όλοι μαζί υπηρετούν τους «αρχι-δούλους» των συμφερόντων του. Όλοι αυτοί οι δήθεν «Πατριώτες», παρόλο που για το θεαθήναι τσακώνονται «θανάσιμα», στην ουσία διχάζουν τον κόσμο που καλείται να πάρει θέση, υποστηρίζοντας τον ένα ή τον άλλο, αγνοώντας όμως την αλήθεια, που ΔΕΝ είναι άλλη από το ότι όλοι αυτοί υπηρετούν το ίδιο αφεντικό, που παραμένει αθέατο στα μάτια του κοσμάκη … !!! Ο Άνθρωπος, αυτό που πάντοτε πληρώνει είναι η αγνωσία του … !!! Ειδικά, όταν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην «Ρώμη», μια που όποια «έτοιμη» γνώση και να εμπιστευτεί ο κοσμάκης από τους δήθεν «Πατριώτες», στην ίδια παγίδα του αφεντικού «αρχι-δούλου» θα πέσει  … !!!

Όμως, ο Θεός επειδή αγαπά τον Άνθρωπο του έχει δώσει ένα Θείο δώρο, που εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, τότε ο καθένας μπορεί να αντιληφτεί εύκολα το τι πρεσβεύει ο καθένας γύρω του. Το δώρο αυτό είναι η λογική, με την οποία ο Άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα και μπορεί να έχει κρίση.

Μερικά εξόφθαλμα γεγονότα που υποδεικνύουν τους δήθεν «Πατριώτες», είναι και τα εξής:

 • Ξαφνικά κάποιος που η οικονομική του κατάσταση ΔΕΝ δικαιολογεί σε καμία περίπτωση, τον πλούτο που έχει στην διάθεση του, προκειμένου να έχει τα απαραίτητα και με το παραπάνω μέσα, για τον πολιτικό του αγώνα (π.χ. ΜΜΕ, άπειρα γραφεία, πολυπληθές αμειβόμενο προσωπικό, κ.τ.λ.) Κάτι τέτοιο και σε συνδυασμό με το ανύπαρκτο πόθεν έσχες, υποδηλώνει αμέσως ότι έχει χρηματοδότη, άρα και αφεντικό! Συνεπώς ο κόσμος που παρασύρεται εκεί χρησιμοποιείται όχι για το δικό του όφελος, αλλά για όφελος του αφεντικού, μια που όποιος πληρώνει, … είναι ο μόνος που και μιλάει και διατάζει !
 • Ένα άλλο θέμα είναι η πρόσβαση στην ενημέρωση των Πολιτών. Για να έχει κανείς άμεση πρόσβαση στα ΜΜΕ, αυτόματα σημαίνει ότι είναι άνθρωπος του συστήματος! Ιστορικά αυτός ήταν και ο επί της ουσίας λόγος, που οι αρχές της Γαλλικής επανάστασης ποτέ πραγματικά ΔΕΝ εφαρμόστηκαν, αλλά ο κόσμος μετά από την επανάσταση εκείνη, έγινε πιο τυφλός και πιο δούλος … Οι επαναστάτες υπολόγισαν χωρίς τον «νοικοκύρη» και οδηγήθηκαν σε πραγματική αποτυχία, ενώ για να σώσουν το γόητρο του αγώνα αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν με τον εχθρό τους και «νοικοκύρη»! Σε μια τεράστια σε έκταση Γαλλία με αποικίες, με την έλλειψη της τεχνολογίας του σήμερα, το τι πραγματικά γινόταν στο Παρίσι, εκτός από τους κατοίκους του, ΔΕΝ το μάθαινε κανείς άλλος. Η μόνη επικοινωνία με την υπόλοιπη Γαλλία, μπορούσε να γίνει μόνον μέσω του άμβωνα της Εκκλησιάς, αλλά τον έλεγχο αυτό τον είχε ο «νοικοκύρης», δηλαδή η Εκκλησία, που την μάχονταν !!! Σήμερα, ο «νοικοκύρης» είναι ο καναλάρχης και ο «άμβωνας» είναι τα ΜΜΕ !!! Το ίδιο έργο δηλαδή, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές, ενώ ο θεατής Λαός παραμένει ο ίδιος !!!
 • Προσοχή στην συνέπεια των λόγων, με των πράξεων … !!! Οι δήθεν «Πατριώτες» πάντα άλλα λένε και άλλα πράττουν. Όλοι οι αρχηγοί των κυβερνητικών κομμάτων, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προ εκλογών δημόσια έλεγαν ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι αντισυνταγματικός και την άλλη ημέρα που θα είναι στην κυβέρνηση, θα τον καταργούσαν, πράγμα που κάτι τέτοιο ποτέ ΔΕΝ έγινε. Η μη συνέπεια των λόγων, με των πράξεων, αποκαλύπτει πάντα πολιτική αλητεία, απάτη και ψέμα. Σκοπός είναι να παρασυρθεί ο κόσμος και να του υφαρπάζουν παρανόμως την ψήφο, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα εγκλήματα τους.
 • Προσοχή στο τι σας υπόσχονται για να σας υφαρπάξουν την ψήφο. Αυτό είναι και αυτό που απαιτεί από μέρος του καθενός, την μεγαλύτερη νοητική διαδικασία και ανάλυση. Η διαίσθηση, που και αυτή είναι ένα Θειο δώρο από τον Θεό προς τον Άνθρωπο, εάν βαρέσει το «καμπανάκι», πιθανώς κάτι διαφεύγει από την κρίση σας και για παν ενδεχόμενο, ελέγξτε ξανά το αποτέλεσμα που έχετε σχηματίσει για κάποιον … Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσπάθεια απόσπασης ψήφου, με δόλωμα την «Σεισάχθεια», δηλαδή την διαγραφή των χρεών σας … Κάποιος μπορεί με μια πρώτη σκέψη να πει ότι η «Σεισάχθεια», είναι κάτι καλό για τους Πολίτες και να απορεί για το που είναι η «παγίδα» ??? Λοιπόν, η «παγίδα», βρίσκεται στο γεγονός ότι κάποιος ζητά την ψήφο σου, για να επιβάλλει απλά και μόνον την «Σεισάχθεια», χωρίς να μιλά ταυτόχρονα για αποζημιώσεις από όλους αυτούς τους απάτριδες και τις τράπεζες που σου κατέστρεψαν την ζωή !!! Η αποζημίωση, έχει αυτή ακριβώς την λογική … Να αποκατασταθεί η ζωή σου και όχι να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου σαν κατεστραμμένος !!! Και ποτέ μην ξεχνάς ότι αυτή η αποζημίωση, μια και εμπλέκονται πρωταρχικά οι τράπεζες στην καταστροφή σου, είναι η πιο εξασφαλισμένη διεκδίκηση στον κόσμο, μια και εάν όλες οι τράπεζες τεθούν υπό εκκαθάριση, γιατί ΔΕΝ θα έχουν χρήματα για να αποζημιώσουν τον κόσμο, η απαίτηση μεταφέρεται στην ελεγκτική αρχή που ΔΕΝ έκανε τα όσα όφειλε, δηλαδή την αποζημίωση την παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, που για αυτήν είναι ένα απλό τύπωμα χρημάτων !!!

 

2.β. Τα κακέκτυπα αντίγραφα  και τα «εμπορικά μαγαζάκια» …

 

Όταν δημιουργείται κάτι που είναι επιτυχημένο κατά του συστήματος, το σύστημα θέλει αμέσως να το σπιλώσει και για τον λόγο αυτό εντέλλεται/εξαπολύει κάποιους δούλους του, που ενώ προφασίζονται ότι ακολουθούν την «συνταγή» της επιτυχίας του αρχετύπου (με το πρόσχημα ότι η εφαρμογή αυτής γίνεται είτε φθηνότερα, είτε με πιο «επώνυμη» υποστήριξη), στην ουσία κατευθύνουν τον κόσμο σε λάθος μονοπάτια και με αποτέλεσμα την απογοήτευση του και την απαξίωση της πραγματικής «συνταγής» της επιτυχίας … Συνεπώς, πλέον κανείς δεν ακολουθεί τον ορθό δρόμο, μια που έχει χαθεί η ελπίδα. Και εδώ είναι που θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε το περίφημο ρητό, ότι «Η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία» και πάνω σε αυτό προσθέτουμε, ότι πεθαίνει πάντοτε τελευταία, αφού πρώτα πεθάνει κανείς μάταια περιμένοντας την! Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και μάλιστα ζωτικής σημασίας, μεταξύ της «Ελπίδας» και της «Πίστης». Συνήθως την πρώτη την έχουν οι Άνθρωποι που ΔΕΝ έχουν επαρκή Γνώση και αρέσκονται στο να «ελπίζουν», ότι έχουν πιθανότητα να γίνει κάτι για αυτούς, ενώ την δεύτερη την αποκτούν με την Γνώση, που κάνει την «ελπίδα» (πιθανότητα), … «πίστη» (βεβαιότητα) … !!! Όπως είπαμε και ανωτέρω, ο Άνθρωπος, αυτό που πάντοτε πληρώνει είναι η αγνωσία του … !!! Όποιος λοιπόν, επιθυμεί να μην είναι πλέον θύμα των καταστάσεων, θα πρέπει να αφιερώσει προσωπικά χρόνο για μελέτη, προκειμένου με την κρίση του να γνωρίζει και να μην την «πληρώνει» λόγο αγνωσίας …

 

2.γ. Η πληθώρα αυτών και η σύγχυση ή ο διχασμός των πολιτών …

 

Το καθεστώς λατρεύει την σύγχυση, την παραπλάνηση και τον διχασμό της λαϊκής βάσης, προκειμένου ο έλεγχος της να είναι εύκολος και να παραμένει στα συμφέροντα. Όποτε λοιπόν, υπάρξει ένας πραγματικός κίνδυνος από τον οποίο πραγματικά το σύστημα απειλείται, ξεφυτρώνουν ως δια «μαγείας» μέσα από το πλήθος εκατοντάδες «πρόθυμοι» μισθοφόροι του καθεστώτος, ρήτορες, περισπούδαστοι καθηγητάδες, δημοσιογράφοι, δημαγωγοί, κ.τ.λ., όλοι δήθεν «Πατριώτες» !!!

Όλοι έχουμε ακούσει την σοφή λαϊκή φράση : «Ο λύκος πάνω στην αναμπουμπούλα χαίρεται.» Και αυτό ακριβώς επιδιώκει το σύστημα-λύκος !!!

Πιο πάνω, μιλήσαμε για την κρίση του Ανθρώπου, μόνον που για να λειτουργήσει αποδοτικά και ορθά, θα πρέπει αυτός να μην τελεί υπό σύγχυση. Και ακριβώς αυτό είναι που το σύστημα για την επιβίωση του επιδιώκει

 

2.δ. Η Παραπλάνηση, τα ΜΜΕ, οι «περισπούδαστοι» και η κρατική φοβέρα …

 

Το σύστημα όπως είπαμε, για την επιβίωση του έχει ανάγκη τους «δούλους» για να το υπηρετούν και σπέρνει τον φόβο, μάλιστα μέσω των «περισπούδαστων» δούλων του, προκειμένου ο κόσμος να παραμένει υπάκουος, μια που αυτό συστήνουν όλοι αυτοί οι «περισπούδαστοι» – δούλοι – απατεώνες, ενώ γνωρίζουν απόλυτα το τι πράττουν !!!

Αρχικά οι Πολίτες, θα πρέπει να αναρωτηθούν το πως αυτοί οι άνθρωποι απόκτησαν την ιδιότητα του «περισπούδαστου», με τα πτυχία του, τις δήθεν «ανώτερες» γνώσεις του, τις περγαμηνές και τους επαίνους του … Η γνώση είναι δύναμη και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά το σύστημα. Συνεπώς ο έλεγχος της γνώσης είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστωτικού συστήματος. Η Γνώση με κανένα τρόπο ΔΕΝ πρέπει να πέσει σε λάθος χέρια, διότι κάτι τέτοιο αποτελεί μείζον κίνδυνο για το σύστημα !!! Και αυτό σήμερα περίτρανα φαίνεται από το γεγονός, ότι δημιουργούνται σχολές/Πανεπιστήμια και όχι δημόσιες βιβλιοθήκες (όπως έπραττε ο Μέγας Έλλην Αλέξανδρος). Κάποιος που αναζητά την Αληθινή Γνώση, θα μπορούσε να την βρει σε μια δημόσια βιβλιοθήκη και να αναγκάσει τον οποιοδήποτε «περισπούδαστο», να τρέχει και να μην φτάνει, σε μια δημόσια συζήτηση.

Το σύστημα προτιμά και επιδιώκει, η γνώση να μένει ερμητικά κλειστή στους «περισπούδαστους» δούλους του, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν άνετα να παραπλανούν και να φοβίζουν τον κοσμάκη, με την βοήθεια κυρίως των ΜΜΕ. Για να γίνει λοιπόν κανείς «περισπούδαστος» και βάση της παντελούς έλλειψης ύπαρξης δημοσίων βιβλιοθηκών, θα πρέπει υποχρεωτικά να φοιτήσει σε μια σχολή ή σε ένα Πανεπιστήμιο, που για να αποφοιτήσει και να λάβει το πτυχίο του, η απαίτηση ΔΕΝ είναι να μάθει το ΠΩΣ να σκέπτεται ΟΡΘΑ, αλλά μόνον να μάθει να παπαγαλίζει τον Καθηγητή του, έτσι ώστε να γίνει και αυτός «άξιος» συνεχιστής «περισπούδαστος» δούλος σαν τον προκάτοχο του. Ακόμα και εάν με την κοινή λογική του διαφωνεί κάθετα με αυτά που τον μαθαίνει ο Καθηγητής του, μπρος στον φόβο του να τον απορρίψει αυτός, σιωπά και μαθαίνει να κάνει τον παπαγάλο, μια και το «αλάθητο» του Καθηγητή είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση πτυχίου !!!

Τα πτυχία, οι δήθεν «ανώτερες» πιστοποιημένες γνώσεις, οι περγαμηνές και οι έπαινοι, είναι πραγματικά οι επιβεβαιώσεις του «περισπούδαστου», ότι είναι μέγας παπαγάλος, διαστρεβλωτής της Αλήθειας (υποκριτής), καλός και υπάκουος δούλος του συστήματος και τίποτε άλλο !!! Αναρωτηθείτε απλά ποιοί παίρνουν τις επιβραβεύσεις στον κόσμο που ζούμε … Την παίρνει ο ευφυέστατος μαθητής, που βάζει κάτω τον «περισπούδαστο» Καθηγητή του, αποδεικνύοντας το πόσο «ρηχός» είναι ή ο μαθητής που υπηρετεί δουλικά τον Καθηγητή του, δεν διαφωνεί ποτέ μαζί του ακόμα και όταν καταλαβαίνει ότι λέει ασυναρτησίες, του καθαρίζει τον πίνακα και σπιουνεύει τους συμμαθητές του … ??? Ποιος έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει αύριο Υπουργός, ο αφισοκολλητής ενός κόμματος που δουλικά υπηρετεί τις ανάγκες του κόμματος, που ίσως διαφωνεί και με τις αρχές του ή ένας Σοφός Άνθρωπος που λέει τα πράγματα «έξω από τα δόντια», τεκμηριώνοντας τα με απόλυτη λογική και αδιαφορώντας παντελώς για το ποιοι δούλοι ή υποκριτές θίγονται … ???

Το σύστημα χρησιμοποίει με μεγάλη μαεστρία, τα «πνευματικά δικαιώματα και το αλάθητο» όλων αυτών των «περισπούδαστων», που όμως το ίδιο δίνει επιλεκτικά και όχι με γνώμονα το έργο ή την Αξία κάποιου , αλλά με γνώμονα το πόσο καλός δούλος είναι, προκειμένου να παρασύρει τον αδαή κοσμάκη στα μονοπάτια του φόβου, που το ίδιο επιθυμεί για την επιβίωση του … !!! Μια επιβίωση, που πάντοτε είναι «ο θάνατος σου, η ζωή μου» … !!!

Οι «περισπούδαστοι» είναι από τους πιο δυστυχείς δούλους του συστήματος. Έχουν ξοδέψει, το πολυτιμότερο δώρο του Θεού προς τον Άνθρωπο, δηλαδή όλη την ζωή τους, υποκρινόμενοι ότι είναι αυτοί οι φορείς της αληθούς γνώσης, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, ΔΕΝ έχουν ουσιαστικά παράγει κανένα ουσιαστικό έργο ή δημιουργία, καταστρέφουν τους συμπολίτες τους, παπαγαλίζουν τα ίδια και τα ίδια ανούσια πράγματα, κρύβουν την πνευματική γύμνια τους πίσω από τις περγαμηνές τους και όταν γίνουν πρεσβύτεροι που είναι πλέον αργά για αυτούς, αντιλαμβάνονται ότι υπηρετήσαν ολόκληρη την ζωή τους ανούσια ένα άρρωστο σύστημα, για να καταφέρουν να έχουν μια ελάχιστη υπεραξία παραπάνω από τους υπολοίπους (αυτή όπως πολύ καλά ξέρετε δεν δίνεται βάση των πραγματικών ικανοτήτων και προσόντων, αλλά με τα χρόνια που κανείς υπηρετεί το σύστημα, ενώ όποιοι είναι πραγματικά μυαλά, αλλά δεν είναι υπάκουοι, θέση στο σύστημα δεν θα έχουν) και μόνον λίγο πριν τον θάνατο τους, που όμως λόγο ηλικίας δεν θα μπορέσουν ποτέ να την απολαύουν. Ακόμη όμως και σε εκείνη την στιγμή είναι τόσο εξαρτημένοι από το σύστημα αυτό, που συνεχίζουν και το υποστηρίζουν, προκειμένου να μην χάσουν τα προνόμια τους … !!!

Ο Πολίτης ως προς το θέμα που αναλύσαμε στο κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει πάντοτε να θυμάται ότι ο φόβος δεν σκοτώνει – προειδοποιεί μόνον, ενώ αντιμετωπίζεται πλήρως με την απόκτηση σωστής Γνώσης και επιπροσθέτως ΔΕΝ θα πρέπει ποτέ κανείς να υιοθετεί αβίαστα τις απόψεις των «περισπούδαστων», μόνον και μόνον βάση των περγαμηνών που κατέχουν, ειδικά όταν αυτές αντίκεινται στην κοινή λογική, την βασισμένη όμως σε αληθή Γνώση. Οι «περισπούδαστοι» είναι μια περίτεχνη κίνηση του καθεστωτικού συστήματος προκειμένου επί της ουσίας να καταλυθεί η Δημοκρατία και αντί του υγιούς που είναι να έχουν όλοι οι Πολίτες την προσωπική τους άποψη και με αυτή να παίρνουν τις αποφάσεις για το μέλλον τους, να έχουν όλοι και παραλόγως να συντάσσονται με αυτές, αλλά μην ξέροντας πραγματικά το γιατί, τις συστημικές απόψεις των «περισπούδαστων», μια και αυτοί υποτίθεται ότι έχουν δήθεν το επιστημονικό «αλάθητο» …

 

2.ε. Κινήματα εκτονώσεως άνευ ουσίας, για την αποφυγή της Αναρχίας και την περαιτέρω απογοήτευση και διχασμό  των Πολιτών …

 

Ο ταλαιπωρημένος, εξαπατημένος και εξοργισμένος Πολίτης, έχει την ανάγκη να εκτονωθεί από όλα αυτά που βιώνει και αυτό το ξέρει πολύ καλά το σύστημα και το εκμεταλλεύεται καταλλήλως. Εάν δεν βρεθεί τρόπος εκτόνωσης η κοινωνία μπορεί να κινηθεί σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, όπως είναι η αναρχίαΑναρχία σημαίνει κοινωνία χωρίς δομές και κανόνες, πράγμα που αυτομάτως σημαίνει ότι όλοι οι Πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο τόσο για την ασφάλεια τους, όσο και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τους … Έτσι, η αναρχία ΔΕΝ εξυπηρετεί ούτε το σύστημα , αλλά ούτε και τους Πολίτες, ενώ κανείς δεν την επιζητά και για αυτόν τον λόγο, το ίδιο το σύστημα την πολεμά. Ο συνειδητοποιημένος Πολίτης γνωρίζει ότι η κοινωνία θα πρέπει να έχει και δομές, αλλά και κανόνες, για να λειτουργήσει ορθά, μόνον που όλα αυτά θα πρέπει να υπηρετούν τον Πολίτη και όχι να τον καταστρέφουν, έτσι όπως συμβαίνει σήμερα …

Ο Πολίτης βλέπει ότι στην σημερινή κοινωνία και ενώ υπάρχουν οι νόμοι που υποχρεώνουν το πολιτικό προσωπικό να παραδώσει την εξουσία του, εάν αυτό είναι ανεπαρκές ή επικίνδυνο, οι νόμοι αυτοί για κάποιο άγνωστο σε αυτόν λόγο, δεν εφαρμόζονται και ο ίδιος εξοργίζεται, ενώ αυτό είναι κάτι προβλέψιμο και αναμενόμενο, που το σύστημα αναμένει για να το εκμεταλλευτεί … !!! Η «ωμή» όμως Αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι οι Πολίτες ΔΕΝ επιθυμούν να εφαρμόζονται οι νόμοι, μια που ο καθένας και βλέποντας μόνον το προσωπικό του συμφέρον (συνήθως αυτό είναι το γνωστό «ρουσφέτι»), πάντα λέει … λέει … και τίποτα επί της ουσίας σωστό δεν πράττει, ενώ έχει την λανθασμένη εντύπωση, ότι με τις φωνές και τις διαδηλώσεις θα πείσουν τους δοσίλογους να φύγουν !!! Είναι, οι ίδιοι άνθρωποι, που στις επόμενες εκλογές θα κληθούν για να αποφασίσουν ξανά, για τον ποιό δοσίλογο θέλουν να τους κλέβει και ενώ ξέρουν ότι όλοι οι «γνωστοί» υποψήφιοι πραγματικά δουλεύουν για το ίδιο «αφεντικό», αντί να δημιουργήσουν την δική τους πολιτική πρόταση και να την ψηφίσουν, αρέσκονται στην εύκολη λύση, της επιλογής από τα υπάρχοντα από-κόμματα, που όμως είναι γνωστό πλέον, ότι πρόκειται για δοσίλογους … !!!

Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις κάνοντας ανούσια το γνωστό εκτονωτικό  «Αουα …. Αουα …», τρώνε το «ξύλο της αρκούδας» και κινδυνεύουν σωματικά, αντί να στραφούν συλλογικά στον Εισαγγελέα και απαιτώντας από αυτόν να πράξει τα όσα οφείλει, χωρίς να τρώνε ξύλο και χωρίς να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα τους … Ποιος Εισαγγελέας θα έλεγε «όχι» σε μια νομική προσφυγή χιλιάδων Πολιτών, που την ημέρα κατάθεσης της, το Δικαστήριο θα ήταν ασφυκτικά πλημυρισμένο από τους συνυπογράφοντες … !!!

Το σύστημα γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική νοοτροπία, σύμφωνα με την οποία, ποτέ οι Έλληνες ΔΕΝ κινήθηκαν συντεταγμένα για το κοινό συμφέρον, αλλά διαρπάζονταν πάντα σε «μαγαζάκια» βάσει των προσωπικών συμφερόντων του καθενός και για αυτό αναφέραμε ανωτέρω, ότι οι ίδιοι οι Έλληνες είναι η πηγή των δεινών τους, όμως εδώ οφείλουμε να συμπληρώσουμε, ότι αυτοί οι ίδιοι είναι συνάμα και η σωτηρία της Χώρας και των ιδίων, εάν υιοθετήσουν την ορθή λογική του κοινού συμφέροντος !!!

Με ακριβώς αυτήν την γνώση και όταν η λαϊκή δυσαρέσκεια είναι αυξημένη, το σύστημα εξαπολύει χιλιάδες δούλους του, όπου σε εντεταλμένη υπηρεσία, εμφανίζονται ως δήθεν «Πατριώτες» που μπορούν τάχα να αλλάξουν αυτά που βιώνει ο κόσμος, ενώ ΔΕΝ έχουν καμία τέτοια γνώση και ΔΕΝ έχουν ποτέ επί της ουσίας πράξει τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό όμως που αποσκοπούν πραγματικά δεν είναι ο Λαός να συσπειρωθεί και με νόμιμο και ακίνδυνο τρόπο να υποχρεώσει την Δικαιοσύνη να πράξει τα όσα οφείλει, τελειώνοντας οριστικά το καταστροφικό «έργο», αλλά ο διχασμός του κόσμου στα διάφορα νεοεμφανιζόμενα πολιτικά «μαγαζιά», που θεωρητικά ικανοποιούν τα προσωπικά «εγώ» του καθενός.

Τα «μαγαζιά» αυτά, στο μόνον που αποσκοπούν είναι στο να λειτουργήσουν σαν «ελατήρια» εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας και τελικά να απογοητεύσουν περαιτέρω τους Πολίτες, ώστε αυτοί να πιεστούν ότι πραγματικά λύση δήθεν ΔΕΝ υπάρχει και είναι μάταιο να μην πειθαρχούν στο σύστημα… Η πάγια τακτική τους είναι να παρασύρουν τον κόσμο σε διαδηλώσεις, που αρχικά εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή του Λαού, όμως μετά η διαδήλωση μετατρέπεται σε πεδίο δοκιμών των Ματατζήδων και όλοι γυρνάν στα σπίτια τους δαρμένοι και πλήρως απογοητευμένοι! Μέσα στα «μαγαζιά» αυτά, υπάρχουν πάντοτε και οι «θερμοκέφαλοι – ανεγκέφαλοι», που ευτυχώς είναι η μειοψηφία που ονειρεύονται τον ένοπλο αγώνα … Ο Πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει, ότι κάτι τέτοιο, είναι που επιζητεί και το σύστημα, ενώ αυτό μπορεί να αποτελέσει την  αφορμή για περισσότερα δεινά στον Λαό, όπως την επιβολή στρατιωτικού νόμου και περιορισμό των ελευθεριών και δικαιωμάτων των Πολιτών.

 

2.ζ. Κινήματα δήθεν προστασίας πολιτών και ΜΚΟ, που ουσιαστικά βοηθούν στην είσπραξη των προϊόντων εγκλήματος και όχι μόνον, αλλά αμείβονται αδρά, με την συναίνεση των πολιτών …

 

Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται». Δυστυχώς πολλοί είναι αυτοί που ως νέοι «λαδέμπορος», βλέπουν το σημερινό καταστροφικό για τους Πολίτες και την Χώρα περιβάλλον, ως μια μοναδική ευκαιρία  για να κερδοσκοπήσουν και να πλουτίσουν εις βάρος των συμπολιτών τους. Έτσι και τελείως  ξαφνικά έχουμε γεμίσει με «μαγαζιά» που υπόσχονται «λαγούς με πετραχήλια» στους Πολίτες, ενώ αυτά που υπόσχονται ουσιαστικά δεν τα πράττουν ούτε και μπορούν να τα πράξουν ποτέ και το μόνον που πραγματικά τα ενδιαφέρει, είναι το πώς θα αποσπάσουν χρήματα από τους Πολίτες, υπηρετώντας το σύστημα όσο καλύτερα για αυτό γίνεται, συλλέγοντας και δημόσιο χρήμα. Εξόφθαλμα χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι οι ΜΚΟ και οι Ενώσεις Καταναλωτών, αλλά και κάποια άλλα παραδείγματα που θα αναλύσουμε στην συνέχεια.

Ως γνωστόν (και όσοι δεν το γνωρίζουν, καλό είναι να το μάθουν τώρα) οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις {ΜΚΟ} (που όμως δεν έχουν καμιά σχέση με τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις) και οι απανταχού Ενώσεις Καταναλωτών, χρηματοδοτούνται δια νόμου, η μεν πρώτες από τις τράπεζες και οι δε δεύτερες από τον κρατικό προϋπολογισμό, πράγμα που απλά σημαίνει, ότι και οι δυο αυτές κατηγορίες οργανισμών χρηματοδοτούνται από το ίδιο το σύστημα !!!

Εδώ λοιπόν, γεννιέται μια σοβαρή εύλογη απορία και πιο συγκεκριμένα  για το πώς μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος καθεστωτικούς οργανισμούς, για να απαλλαγεί από το καθεστώς και τα εγκλήματα του … ??? Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι τέτοιοι οργανισμοί παρασύρουν και παραπλανούν τους Πολίτες, προτείνοντας τους καταστροφικές λύσεις, που νομιμοποιούν το σύστημα, συγκαλύπτουν την αλήθεια, ενώ ποτέ πραγματικά δεν δικαιώνουν τους Πολίτες, όπως είναι η προσφυγή με τον νόμο Κατσέλη, τα «κουρέματα», κ.α. (βλ. Παρακάτω).

Μάλιστα, δήθεν πολιτικός αρχηγός που εμφανίζεται ως τάχα τρις εκατομμυριούχος «Εθνοσωτήρας», ενώ η γυναίκα του ζει από κοινωνικά επιδόματα, προφασιζόμενος ότι μαζεύει μέλη για την ίδρυση του δήθεν κόμματος του, εξαπατά τους Πολίτες να συνυπογράψουν τάχα για την ίδρυση του, ενώ πραγματικά εγγράφει τους Πολίτες αυτούς σαν μέλη μιας ΜΚΟ και εισπράττει μεγάλα ποσά από τις τράπεζες για αυτό, μια που ο συγκεκριμένος επιπροσθέτως με την δράση του προσφέρει «πολύτιμες» υπηρεσίες προς αυτές και το σύστημα γενικότερα, όταν εκμεταλλευόμενος την άγνοια του Λαού, τον πείθει να αναγνωρίσει και να αναλάβει εγγράφως τα χρέη του, που όμως πλέον είναι αποδεδειγμένα «προϊόντα εγκλήματος» και να αναγνωρίσει τον ίδιο σαν ιδιοκτήτη της περιουσίας των συνυπογραφόντων … !!!

Τραγικό-τραγελαφικό παράδειγμα των οργανισμών αυτών είναι νεοϊδρυθείς οργανισμός προστασίας & υποστήριξης καταναλωτών & επιχειρήσεων, που προφασίζεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τον ΕΝΦΙΑ και προτείνει στους Πολίτες να πάνε να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και να προσφύγουν μετά, αφού πρώτα τον έχουν εξοφλήσει πλήρως με «ενδικοφανή προσφυγή» κατά του δημοσίου και φυσικά όχι με το αζημίωτο για την «εξαιρετική» καταστροφική συμβουλή τους, αλλά με την εξ’ αρχής καταβολή 150 € και την υπογραφή εργολαβικού 5% στο ποσό που τυχόν θα επιστραφεί στον Πολίτη, εάν ποτέ επιστραφεί και που δεν θα επιστραφεί βάση εμπειρίας … !!!

Δηλαδή, η προτεινόμενη «λύση – μαϊμού» κατά του ΕΝΦΙΑ είναι να τα πληρώσουμε όλα εξαρχής, να τους δώσουμε 150 €, να τους διασφαλίσουμε υπογράφοντας εργολαβικό με 5% και μετά βλέπουμε, … Ενώ ταυτόχρονα, η ίδια ένωση καταναλωτών, παραλείπει το γεγονός, ότι  οι Παπάδες και χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, προφασιζόμενοι την ισότητα των  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως προς άλλη κατηγορία Παπάδων, έχουν καταφέρει και μάλιστα εξωδικαστικά να μην πληρώνουν σχεδόν τίποτα για ΕΝΦΙΑ (βλ. http://eleftheria.com.gr/to-iero-dikografo-gia-ton-enfia/ ) … !!! Με ένα δικόγραφο μάλιστα που θα μπορούσε να βασιστεί, την εξωδικαστική απόφαση του δημοσίου υπέρ των Παπάδων και επειδή όλοι έχουμε τα ίδια Ανθρώπινα Δικαιώματα σαν αυτά που επικαλεστήκαν οι Παπάδες, να ζητήσουμε την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής και σε όλους τους Πολίτες !

 

2.η. Οι προσφυγές με «στημένα» δικόγραφα ή με δικόγραφα «κουρεμάτων», ο νόμος Κατσέλη και οι «περίφημες»  «ενδικοφανείς προσφυγές» κατά του δημοσίου …

 

Πολλά εμπορικά «μαγαζιά», από αυτά που υποστηρίζονται από το σύστημα, πολλές φορές και για να αποσπάσουν διάφορα χρηματικά ποσά από τους Πολίτες, παρουσιάζονται σαν οι έχοντες «λύσεις» και μάλιστα νομικές, για πράγματα όμως που στην πραγματικότητα δεν έχουν ούτε την «λύση», πόσο μάλλον την γνώση … !!! Έτσι , παρουσιάζουν στον Πολίτη, που όμως δεν έχει την απαραίτητη νομική κατάρτιση, δικόγραφα τα οποία επί της ουσίας είναι «στημένα», δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια, είτε θα οδηγούν στην αποτυχία και στην απογοήτευση των Πολιτών, είτε στην εκ νέου εξαπάτηση τους, προκειμένου να τους αποσπάσουν και άλλα χρήματα, όπως ακριβώς επιθυμεί το σύστημα …

Ότι ο μέσος Πολίτης, δεν έχει την απαραίτητη νομική κατάρτιση κατά πρώτον είναι απολύτως φυσιολογικό, μια και δεν είναι όλοι δικηγόροι, ενώ κατά δεύτερον και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο να οδηγηθεί σε παραπλάνηση, είναι το τι πραγματικά αντιλαμβάνεται ο Πολίτης από μια δικαστική απόφαση …

Υποθέστε δυο Πολίτες οι όποιοι ανακόπτουν αμφότεροι, αλλά με τελείως διαφορετικά δικόγραφα, έκαστος επιτυχώς την διαταγή πληρωμής του, των π.χ 200.000 €, που τους στάλθηκε την ίδια εποχή και από την ίδια τράπεζα. Η ουσιαστική ερώτηση είναι ποιος είναι ο χαμένος και ποιος ο κερδισμένος ???

Για τον μέσο Πολίτη, τον μη έχοντα νομική κατάρτιση, το ανωτέρω αποτέλεσμα το αντιλαμβάνεται σαν το ίδιο, μια και οι δυο ανακόπτοντες επέτυχαν την επιζητούμενη ανακοπή … ! Και ακριβώς εδώ είναι η μεγάλη παραπλάνηση των Πολιτών, που όπως πάντα οφείλεται στην αγνωσία.

Έστω ότι ο πρώτος Πολίτης, προσέφυγε με μια άκρως επιθετική, πλην όμως απόλυτα τεκμηριωμένη πολιτική, που ζόρισε τον δικαστή να πάρει θέση, όταν ανέκοψε για έναν μόνο λόγο και αυτός ήταν η τραπεζική απάτη (απόλυτα τεκμηριωμένη με επίσημα κρατικά έγγραφα), όπου βασίζεται στο γεγονός, ότι αφού η τράπεζα έχει διαπράξει απάτη, από την οποία προκλήθηκε η αδυναμία πληρωμής, τότε η «δανειακή σύμβαση» διαγράφεται οριστικώς και ανοίγει ο δρόμος για να απαιτήσει ο Πολίτης, μια σοβαρότατη αποζημίωση από την τράπεζα …  ΑΡΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΙΕΓΡΑΦΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΕΞ’ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ, ΤΟ ΘΥΜΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΘΥΤΗ !!! (βλ. http://eleftheria.com.gr/rapisma-stin-trapeziki-aftheresia/)

Έστω ότι ο δεύτερος Πολίτης, σε αντίθεση με τον πρώτο, προσέφυγε με τα «τετριμμένα» και δεν ζόρισε καθόλου τον δικαστή, όταν ανέκοψε για πολλούς λόγους και αυτοί όπως συνήθως είναι, είναι οι καλούμενοι ΓΟΣ (Γενικοί όροι συναλλαγών). Μια και δεν συζητήθηκε καθόλου στο Δικαστήριο η τραπεζική απάτη, ο δικαστής και απολύτως δικαιολογημένα, δεν διέγραψε οριστικά την δανειακή σύμβαση και απλά διαπίστωσε κάποια παραβίαση των ΓΟΣ, οπότε από το αρχικό χρέος των 200.000 €, παραπέμπει τον Πολίτη να δικαστεί αργότερα σε τακτικό Δικαστήριο, όχι όμως για τις 200.000 €, αλλά για τις 199.000 €, που μέχρι την Δίκη θα ανατοκίζονται με τόκους υπερημερίας, μια και ο Δικαστής διαπίστωσε μόνον την ζημία του Πολίτη κατά π.χ. 1.000 € !!! ΕΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΗΤΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΣ, ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΚΡΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ !!!

Με την ανωτέρω ανάλυση μπορεί τώρα να διακρίνει κανείς ξεκάθαρα, το γεγονός ότι δυο ανακοπές που είχαν το εν τύπους ίδιο επιτυχημένο αποτέλεσμα, επί της ουσίας μπορεί να είναι η μια η «ημέρα» και η άλλη η «νύχτα» !!! Για τον λόγο αυτό θα πρέπει πάντοτε οι Πολίτες, κατ΄ αρχήν να διαπιστώνουν κατά πόσο υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις, όπως και στη συνέχεια να ερευνούν όλο το περιεχόμενο τους !!!

Τα δικόγραφα των «κουρεμάτων» και η υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη, είναι άλλες δυο δημοφιλείς μούφες που συνήθως χρησιμοποιούν κατά κόρο τα εμπορικά αυτά «μαγαζάκια» του συστήματος, διότι δεν ζορίζουν τον δικαστή να λάβει θέση για την επιβεβαιωμένη τραπεζική απάτη, ενώ μια τέτοια νομική στρατηγική, οδηγεί πάντα στην μερική ή ολική αναγνώριση του χρέους που επιζητά το σύστημα, όταν τώρα πια με την δικαστική απόφαση 2343/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τα δάνεια ήδη έχουν χαρακτηριστεί σαν «προϊόντα εγκλήματος» !!!

Το «κούρεμα» των δανείων είναι μια παγίδα άνευ προηγουμένου, διότι με έναν απατεώνα ΔΕΝ διαπραγματεύεσαι πόσα από τα κλεμμένα θα κρατήσει αυτός και πόσα θα σου επιστρέψει, διότι “κούρεμα” σημαίνει αυτό ακριβώς !!! Επίσης όταν ζητάς “κούρεμα” αποδέχεσαι πρωταρχικώς το χρέος σαν “χρέος” και όχι σαν “προϊόν εγκλήματος” που είναι !!! Το ίδιο σαν «προαπαιτούμενο» αποτελεί και προϋπόθεση, για την υπαγωγή κάποιου στον νόμο Κατσέλη, που επιπροσθέτως τέλει υπό συνταγματικό έλεγχο, μετά τις προσφυγές που έχουν γίνει περί αυτού … Συνεπώς και εάν κριθεί αντισυνταγματικός, κινδυνεύουν όσοι έχουν προσφύγει σε αυτόν με ακύρωση των αποφάσεων και την καταβολή έξτρα εξόδων για νέες προσφυγές που δεν θα είναι όμως βασισμένες στον νόμο αυτόν …

Τέλος και όσο αφορά τις «ενδικοφανείς προσφυγές» κατά του δημοσίου, στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε πως κάποιοι τις χρησιμοποιούν προς οικονομικό όφελος τους, ενώ πείθουν τους Πολίτες να πληρώνουν τα δήθεν χρέη τους, ενώ κανονικά αυτά είναι «προϊόντα εγκλημάτων» !!!

 

2.θ. Η έμμεση αναγνώριση των προϊόντων εγκλήματος, ως «υποχρεώσεις» …

 

Εκτός από την άμεση αναγνώριση των προϊόντων εγκλήματος, ως «υποχρεώσεις», που προαπαιτεί ο νόμος Κατσέλη, προκειμένου να ενταχθεί κάποιος σε αυτόν, το σύστημα μηχανεύεται και εφαρμόζει τρόπους έμμεσης αναγνώρισης των προϊόντων εγκλήματος, ως «υποχρεώσεις», μέσω των δούλων του και τάχα «Πατριωτών», που διαχειρίζεται … Παραπάνω αναφέραμε για έναν δήθεν πολιτικό αρχηγό που εμφανίζεται ως τάχα τρις εκατομμυριούχος «Εθνοσωτήρας», ενώ η γυναίκα του ζει από κοινωνικά επιδόματα, προφασιζόμενος ότι μαζεύει μέλη για την ίδρυση του δήθεν κόμματος του, εξαπατά τους Πολίτες να συνυπογράψουν τάχα για την ίδρυση του, ενώ πραγματικά εγγράφει τους Πολίτες αυτούς σαν μέλη μιας ΜΚΟ και εισπράττει μεγάλα ποσά από τις τράπεζες για αυτό, μια που ο συγκεκριμένος επιπροσθέτως με την δράση του προσφέρει «πολύτιμες» υπηρεσίες προς αυτές και το σύστημα γενικότερα, όταν εκμεταλλευόμενος την άγνοια του Λαού, τον πείθει να αναγνωρίσει και να αναλάβει εγγράφως τα χρέη του, που όμως πλέον είναι αποδεδειγμένα «προϊόντα εγκλήματος» και να αναγνωρίσει τον ίδιο σαν ιδιοκτήτη της περιουσίας των συνυπογραφόντων … !!!

Αυτό το καταφέρνει με δήλωση του ανυποψίαστου Πολίτη, που δηλώνει καταρχάς ποια είναι τα χρέη του και άρα αυτομάτως τα αναγνωρίζει και κατά δεύτερον ότι δέχεται τα χρέη αυτά να πληρωθούν από τον πραγματικά άπορο και δήθεν τρις εκατομμυριούχο «Εθνοσωτήρα», που ο Πολίτης θα του τα χρωστάει, με ένα χαμηλό τάχα επιτόκιο. Συνεπώς και χωρίς να καταλαβαίνει ο Πολίτης τι πράττει, αναγνωρίζει τα χρέη του και μεταβιβάζει την περιουσία του στον  δήθεν τριςεκατομμυριούχο «Εθνοσωτήρα» !!!

 

2.ι. Η ουσιαστικά αναίτια στάση πληρωμών, χωρίς την προτέρα προσφυγή στην Δικαιοσύνη, που μπορεί να οδηγήσει την Χώρα στην πτώχευση και σε άλλα δεινά …

 

Με αυτό που κάνει ο ανωτέρω δήθεν τρις εκατομμυριούχος «Εθνοσωτήρας», εξυπηρετεί τα μέγιστα το σύστημα, αναγκάζοντας τους Πολίτες να κάνουν μια άνευ προηγουμένου στάση πληρωμών, που προφανώς αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει στην πτώχευση της Χώρας και θα ακολουθήσει όπως είναι λογικό, μεγάλη αναταραχή, έτσι ώστε να ξεχαστεί η πραγματική αιτία του κακού, που είναι η τραπεζική απάτη και οι υπεύθυνοι αυτής, οπότε άπαντες προδότες , δοσίλογοι, απάτριδες και κλέφτες να έχουν τον χρόνο έτσι ώστε άνετα να αποχωρίσουν από την Χώρα σαν «κύριοι», ενώ οι ανυποψίαστοι Πολίτες που διεκδικούσαν το Δίκαιο τους και άθελα τους συμμετείχαν στην στάση πληρωμών αυτή και την πτώχευση της Χώρας, να κατηγορηθούν σαν οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτή την καταστροφική κατάσταση

 

2.κ. Η πολιτική αλητεία, η εξαπάτηση των Πολιτών (π.χ. Δημοψήφισμα, ΕΝΦΙΑ) και η νομιμοποίηση της μέσω των εκλογών …

 

Το σύστημα γνωρίζει πολύ καλά, ότι όσο οι Πολίτες δεν έχουν άλλες πολιτικές επιλογές από αυτές που προσφέρει το ίδιο, οι Πολίτες είναι καταδικασμένοι να επιλέγουν τον κυβερνητικό «δούλο» της αρεσκείας τους, αλλά ποτέ το σύστημα της αρεσκείας τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνον εάν όλοι αποφάσιζαν να φτιάξουν και να στηρίξουν την δική τους πολιτική πρόταση, που θα αναδεικνύεται από έναν νέο υγιή πολιτικό φορέα … Μόνον έτσι θα μπορούσαν να πάρουν τα κλειδιά της Χώρας τους και να αποβάλλουν οριστικά αυτά που τους ενοχλούν.

Μέχρι να γίνει πράξη κάτι τέτοιο, οι πολιτικοί δούλοι του συστήματος, τους ενδιαφέρει μόνον να λάβουν ψήφους στις εκλογές, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα αίσχη που έπραξε , αλλά και πρόκειται να πράξει το καθεστωτικό σύστημα. Ουσιαστικά δεν έχουν το παραμικρό ενδιαφέρον για το ποιος θα είναι ο νικητής των εκλογών, μια και επειδή αυτοί ξέρουν την αλήθεια, όποιος και να βγει, ουσιαστικά το «θέλημα» του συστήματος θα γίνει, μια που όλοι αυτοί και παρόλο που καθαρά για το θεαθήναι,  μπρος στον κοσμάκη τσακώνονται δήθεν για τα Δίκαιο και τα Δικαιώματα του,  υπηρετούν όλοι το θέλημα του συστήματος !!!

Μάλιστα και προκειμένου να επιτελέσουν τον σκοπό τους, το θράσος και η πολιτική αλητεία τους στην οποία επιδίδονται, με υπεροψία και αμετροέπεια είναι απίστευτη και χαρακτηριστικά επίκαιρα παραδείγματα είναι το τι έλεγαν, αλλά και το τι έκαναν οι πολιτικοί «αρχηγοί», πριν και μετά της εκλογές, τόσο περί του δημοψηφίσματος, όσο και περί της αντισυνταγματικότητας και κατάργησης του ΕΝΦΙΑ !!!

 

Μασσέλος Ν. Ιωάννης

Γ. Γραμματέας “Ελευθερίας”

Προς τους Πολίτες, … της Γνώσης το Ανάγνωσμα για το Έγκλημα !!!

Προς τους Πολίτες, … της Γνώσης το Ανάγνωσμα για το Έγκλημα !!!

Μείζων Εθνικό Έγκλημα

Γιώργος Σαρρής: Προς τους Πολίτες, … της Γνώσης το Ανάγνωσμα και το Κάλεσμα, για το Μείζων Εθνικό Έγκλημα  !!!

 

Αναδημοσιεύουμε σήμερα την συνέντευξη που πήρε ο δημοσιογράφος κ. Ιωσήφ Παπαδόπουλος, από τον κ. Σαρρή Γεώργιο, τον άνθρωπο που έχει ανακαλύψει όλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία για το Μείζων Εθνικό Έγκλημα που έχει υποστεί χρόνια τώρα η Χώρα μας  και οι Πολίτες της, ενώ με τα στοιχεία αυτά, ο ίδιος έχει ήδη επιτυχώς δικαιωθεί στα Δικαστήρια … !!! Πράγμα που μπορεί να κάνει ο κάθε Πολίτης, τόσο σε ατομικό, όσο και πολύ καλύτερα σε συλλογικό επίπεδο και να απαλλαγεί οριστικά από τις άκρως παράνομες απαιτήσεις  των «προϊόντων του Μείζονος Εθνικού εγκλήματος», από όποιους και εάν του ζητούνται (π.χ. τράπεζες, εφορίες, κ.τ.λ)…  Ταυτόχρονα, μπορεί να απαιτήσει και μια πολύ σοβαρή αποζημίωση, από όλους τους «παράγοντες» του εγκλήματος αυτού…

Πλέον, μετά την δημοσίευση του παρόντος βίντεο, κανείς ΔΕΝ μπορεί να ισχυριστεί πλέον, ότι ΔΕΝ ήξερε και ΔΕΝ είχε ακούσει κάτι …

Μείζων Εθνικό Έγκλημα …

ΔΕΝ ήξερες … ??? Ε, … ΔΕΝ ρώταγες … !!!

 


Ο Γιώργος Σαρρής μιλάει χωρίς περιστροφές για το θέμα της απάτης των τραπεζών, και όχι μόνο.

 

Μείζων Εθνικό Έγκλημα, Γιώργος Σαρρής

Επιμέλεια : Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Δούλεψε πολύ από την εποχή που άρχισε η κρίση, χωρίς να νοιάζεται αν ήταν νύχτα ή μέρα. Μελέτησε όλα τα σχετικά Φ.Ε.Κ., τους κρατικούς ισολογισμούς, τους νόμους, συνέταξε δικόγραφα, τεκμηρίωσε τις καταγγελίες του και έγινε δικηγόρος του εαυτού του, όταν διαπίστωσε ότι οι δικηγόροι εποίουν την νήσσαν, παρ’ όλο που τους είχε κοινοποιήσει το πρόβλημα, όπως λέει ο ίδιος. Ο λόγος για τον πρώην επιχειρηματία και νυν μέλος των Πολιτικών Φορέων “Δ.Ε.Ν.” και “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” Γιώργο Σαρρή.

 

“Είχα μια υγιή επιχείρηση”, λέει ο Γιώργος, “μέχρις ότου κατάλαβα ότι τα 85 δις που είχαν πάρει οι τράπεζες (προ ανακεφαλαιοποιήσεων) για να τα χορηγήσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα έβαλαν στο συρτάρι τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια της Οικονομίας και οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην εξαθλίωση. Αν είχαν δοθεί τότε τα χρήματα εκείνα, δεν θα είχαμε φθάσει ως εδώ. Ούτε κρίση θα υπήρχε, ούτε ανεργία. Έκτοτε αποφάσισα να τους πολεμήσω με όποια μέσα διέθετα.

 

Κατάλαβα ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο οικονομικό αλλά, πρωτίστως, πολιτικό. Δημιουργήσαμε λοιπόν την “ΥΠΕΡΒΑΣΗ” και προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες. Δυστυχώς, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι πρόβατα! Δημοσιογράφοι, όπως η Πόπη Σουφλή, η οποία συμμετείχε στην πρώτη “ΥΠΕΡΒΑΣΗ”, με κατηγόρησε ότι εγώ την διέλυσα! Εγώ ήμουν ένας, όταν απεχώρησα. Είχαν μείνει 199 μέλη. Δεν είχαν παρά να βάλουν άλλον στη θέση μου και να προχωρήσουν. Τα στοιχεία τα είχαν όλα και ξεκλείδωτα. Είναι εύκολο όμως να επιρρίπτεις ευθύνες όταν εσύ δεν έχεις κάνει τίποτε!”.

 

Καταγγελτικός ο λόγος του Γιώργου Σαρρή, ο οποίος επιτίθεται σε δικηγόρους, δικαστικούς, εισαγγελείς και “επαναστάτες”, κατονομάζοντάς τους! “Το αδίκημα ήταν αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αλλά όλοι αδιαφορούσαν. Δεν υπάρχει Δημοκρατία. Υπάρχει μόνο η Δημοκρατία των δικηγόρων με στόχο τους πολίτες, η Δημοκρατία των πολιτικών με στόχο τους πολίτες, η Δημοκρατία των Δικαστών και Εισαγγελέων με στόχο τους πολίτες! Και οι πολίτες, αντί να συσπειρωθούν, να ενωθούν και να εναντιωθούν μαζικά, παραμένουν πρόβατα και ενισχύουν τα διάφορα “μαγαζάκια”, όπως του Σώρρα, ο οποίος, ενώ έλεγε στην αρχή ότι δεν έχει χρώμα, κόμμα και δόγμα, τώρα ζητάει από τους πολίτες να στρατευθούν και να ψηφίσουν “ΕΣΥ”, υποσχόμενος ότι θα τους δώσει 20.000 ευρώ και θα διαγράψει τα χρέη τους, μαζί με το χρέος της χώρας!”.

 

Μιλάει στη συνέχεια με ονόματα ο Γώργος Σαρρής, ο οποίος έχει αποτραβηχτεί σε ένα ορεινό χωριό λίγο έξω από το Ηράκλειο της Κρήτης. “Κουράστηκα να μιλάω σε πρόβατα”, λέει. “Καταφέραμε να βγάλουμε μια θετική δικαστική απόφαση για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτήν! Ψεύτες και δήθεν “επαναστάτες”, οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει τίποτε, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα και το αγνοούν, παραπληροφορούν και πολεμούν στήνοντας ο καθένας το δικό του μαγαζάκι με σκοπό να μαντρώσουν τα πρόβατα. Αντί να υπάρξει άμιλλα, θέλουν να μας πετάξουν στον λάκκο! Είχα αποφασίσει να μην ξαναμιλήσω, αλλά με παρέσυρες με τον ερχομό σου εδώ πάνω!”.

 

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και ακούστε όσα καταγγέλλει ο Γιώργος Σαρρής μπροστά στην κάμερα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλά “αντιμάμαλα”, σχόλια και αντιδράσεις…

 

 

Η Απόφαση Δικαστηρίου (βασισμένη στα στοιχεία για το Μείζων Εθνικό Έγκλημα) – Πρωτοδικείου Αθηνών Νο. 2346/2016

Τα Πρακτικά Δικαστηρίου (Μείζων Εθνικό Έγκλημα) – Πρωτοδικείου Αθηνών Νο. 2346/2016

 

 

Το site του Πολιτικού Φορέα “Δ.ΕΝ.” :

https://den.com.gr/

 

Το site του Φορέα διεκδίκησης Δικαίου και Ανθρωπίνων Αξιών “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” :

http://eleftheria.com.gr/

 

 

 

Πηγή:

http://www.ribandsea.com/face/2462-o-giorgos-sarris-milaei-xoris-peristrofes-gia-to-thema-tis-apatis-ton-trapezon-kai-oxi-mono